0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

(1 plus 2 krát 3) faktov o nás #1

Sme vaša agentúra, poznáme vás aj vaše deti, a preto by sme vám v novom seriáli chceli na oplátku prezradiť niečo viac o nás. Fakty sú vyberané v náhodnom poradí.

1. Najčastejšie sa doučovateľ fyziky volá Matej.
2. Šport ako svoje hobby uvádza 79% doučovateľov.
3. Priemerné doučovanie pre žiaka strednej školy trvá 97,28 minúty.
4. 31% našich žiakov sú vysokoškoláci.
5. Pomer doučovateľov v Bratislave voči Košiciam je 3,62:1.
6. Zatiaľčo priemerne doučujeme chémiu cca 19% našich študentov, na východe Slovenska je to až 34%.
7. V Bratislave je 57% vysokoškolákov doučovaných z matematiky z Ekonomickej univerzity.

ContactUs.com