0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

(1 plus 2 krát 3) faktov o nás #2

Sme vaša agentúra, poznáme vás aj vaše deti, a preto by sme vám v pravielnom seriáli chceli na oplátku prezradiť niečo viac o nás. Fakty sú vyberané v náhodnom poradí.

8. 6% doučovateľov vyštudovalo alebo stále študuje odbor Ekonomická a finančná matematika na FMFI UK.
9. 18% žiakov pripravujeme na Testovanie 9.
10. Priemerný doučovateľ má 21 rokov.
11. Priemerný stredoškolák, ktorý hľadá doučovanie z matematiky, je v 2,82. ročníku.
12. Silné matematické myslenie, ale žiaľ slabé schopnosti zo slovenského jazyka, priznáva 11% doučovateľov.
13. 3 doučovatelia sa venujú astronómii.
14. Najpopulárnejší deň na doučovanie v Bratislave je pondelok.

ContactUs.com