0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

(1 plus 2 krát 3) faktov o nás #4

Sme vaša agentúra, poznáme vás aj vaše deti, a preto by sme vám v pravidelnom seriáli chceli na oplátku prezradiť niečo viac o nás. Fakty sú vyberané v náhodnom poradí.

22. Po poľsky hovoria štyria doučovatelia.
23. Čítanie má rado takmer 90% všetkých doučovateľov.
24. 777 je aktuálny počet lajkov Cielene na facebooku.
25. Najviac doučovateľov matematiky sa narodilo v mesiaci september.
26. Príprava na prijímacie pohovory na lekárske fakulty v Bratislave, Košiciach, Prahe, Brne či Olomouci pripravujeme takmer 45% žiakov, ktorých doučujeme z chémie.
27. V Nitre popri deviatom ročníku ZŠ najčastejšie doučujeme ôsmakov, ktorí potrebujú pomôcť s fyzikou či matematikou.
28. 62% našich doučovateľov v Košiciach študuje na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika.

ContactUs.com