0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

15 vecí, ktoré žiaci naozaj chcú od svojich učiteľov

Aj v dobe, kedy technológie a inovácie každým dňom napredujú, existuje priepasť v komunikácii medzi učiteľmi a ich žiakmi. Všetci učitelia boli niekedy študentmi, a aj preto chcú sami pomôcť a byť efektívnejšími. Nie je to však jednoduchý proces a konfrontácia s problémami vystupujúcimi školskom či triednom živote je nevyhnutná. V tomto článku sme zhrnuli pätnásť vecí, ktoré by žiaci chceli od svojich učiteľov.

Pokiaľ ste učiteľ, čítajte a skúste na tom zapracovať. Pokiaľ ste rodič, čítajte a skúste sa tak lepšie vžiť do kože svojich detí. No a ak ste študent, čítajte a berte tento článok ako manifestáciu vašich požiadaviek.

1. Chcú učiteľov, ktorých hodiny sú zaujímavé a zábavné

Mysle študentov sú proaktívne a ich mozgy zvedavé. Požadujú teda aktívne hodiny, ktoré ich nútia zamyslieť sa a fakty, ktoré ich zaujmú.

2. Chcú učiteľov, ktorí sú zapálení

Žiaci chcú učiteľov, ktorí milujú svoju prácu učiteľa. Dokážu vycítiť, či niekto svoju prácu robí s láskou alebo len z nutnosti, pretože sa to odráža na ich prejave. Učitelia by mali byť povzbudiví a ukázať žiakom, že svoj predmet naozaj milujú.

3. Chcú učiteľov, ktorí nielen poučkujú

Nadmerné poučkovanie môže nešťastne odstrániť základnú esenciu vyučovania – učenie. Študenti sa chcú učiť a nie bifľovať sa poučky. Na hodinách preto nefunguje prosté čítanie z prezentácie. Žiaci chcú príbehy a príklady, ktoré sa im vryjú do pamäti a prinútia ich rozmýšľať.

4. Chcú učiteľov, ktorí im pomôžu naučiť sa

Žiaci potrebujú učiteľov, ktorí im ukážu, že nie je pre nich dôležité len to, čo si odučia, ale čo sa naučia ich študenti. Chce to viac vysvetľovania a obrovskú dávku trpezlivosti. V centre pozornosti by malo byť to, čo sa dieťa naučí.

5. Chcú učiteľov, ktorí si vedia priznať svoje chyby

Študenti sú veľmi pozorní a vnímajú činnosť učiteľa. Potrebujú vedieť, že učiteľ je tá osoba, ktorej môžu dôverovať a od ktorej sa môžu učiť. Priznaním si chýb im učiteľ ukáže svoju ľudskú stránku a úprimnosť.

6. Chcú učiteľov, ktorí ich rešpektujú

Rešpekt je vzájomný. Na získanie si rešpektu u žiakov treba byť – pozitívny, milý a otvorený.

7. Chcú učiteľov, ktorí si vážia ich čas

Je dôležité oceniť úsilie, ktoré študenti vynaložia, hoci nie vždy prinesie očakávaný výsledok. Pochvalou a tým, že svojich žiakov povzbudia, učitelia ukážu, že si vážia ich čas strávený nad knihami a vynaložené úsilie.

8. Chcú učiteľov, ktorí učia

Učiteľ nie je prezident ani biznismen. Učiteľ by mal učiť a naučiť žiakov to, čo sa od neho požaduje.

9. Chcú výzvy

Dlhodobejšie úlohy či projekty ich učia, ako zvládať výzvy. Učitelia by žiakov mali povzbudzovať k ich splneniu a dosiahnutiu vytýčeného cieľa.

10. Chcú aj svoj priestor

Akákoľvek požiadavka učiteľa môže zabrať nejaký čas. Nechajte im čas, aby niektoré veci spracovali. Ale aj mysleli či sa hrali.

11. Chcú byť poznaní

Žiaci chcú, aby ich učitelia poznali. Po mene, po tvári, ale aj podľa silných či slabých stránok. Aj malá osobná poznámka v písomke či slohu žiakov dokáže povzbudiť a ukázať, že učiteľ ich vníma.

12. Chcú učiteľov, ktorých zaujímajú ich názory

Žiaci chcú vedieť, že sa môžu opýtať, keď niečomu nebudú rozumieť. Učitelia by ich mali nechať vyjadriť svoj názor k téme, aj keď niekedy celkom k téme možno nebude.

13. Chcú učiteľov, ktorí sú príjemní

Škola nie je výcvikový tábor a ani scéna z filmu Matilda. Študenti chcú učiteľov, ktorí sú pokojní a ktorí ich „zvládajú“.

14. Chcú učiteľov, ktorí im rozumejú

Vzťah učiteľ/študent je dôležitý a študenti potrebujú učiteľov, ktorí ho dokážu budovať. Znamená to porozumieť im, čo si môže vyžadovať aj časovú investíciu a úsilie, kým svojich žiakov naozaj spoznajú.

15. Chcú učiteľov, ktorí sú dobrí manažéri

Študenti nemajú radi učiteľov, ktorí dávajú do popredia svojich obľúbencov. Chcú učiteľov, ktorí dokážu zmanažovať svoju triedu a všetky jej súčasti. Potrebujú lídra, ktorý ich ťahá dopredu. Všetkých.

A aký je váš ideálny učiteľ? Mal by ešte niečo spĺňať?

 

Zdroj: lifehack.org

ContactUs.com