0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk
(1 plus 2 krát 3) faktov o nás #2

(1 plus 2 krát 3) faktov o nás #2

Sme vaša agentúra, poznáme vás aj vaše deti, a preto by sme vám v pravielnom seriáli chceli na oplátku prezradiť niečo viac o nás. Fakty sú vyberané v náhodnom poradí. 8. 6% doučovateľov vyštudovalo alebo stále študuje odbor Ekonomická a finančná matematika na FMFI UK. 9. 18% žiakov pripravujeme na Testovanie 9. 10. Priemerný doučovateľ má 21 rokov. 11. Priemerný stredoškolák, ktorý hľadá doučovanie z matematiky, je v 2,82. ročníku. 12. Silné matematické myslenie, ale žiaľ slabé schopnosti zo slovenského jazyka, priznáva 11% doučovateľov. 13. 3 doučovatelia sa venujú astronómii. 14. Najpopulárnejší deň na doučovanie v Bratislave je...
Čo robiť keď si dieťa nesadne s učiteľom

Čo robiť keď si dieťa nesadne s učiteľom

Vo výnimočných prípadoch, keď si žiak doučovaný v agentúre Cielene nesadne so svojím doučovateľom, dá sa ho jednoducho vymeniť. V “bežnom” školskom živote vášho dieťaťa však takmer určite aspoň raz dôjde k situácii, že si nesadne so svojím učiteľom. Riešenie tohto problému ale nie je jednoduchá výmena. Nezáleží na tom, či je dôvodom tohto neporozumenia len drobné nedorozumenie alebo skutočný konflikt osobností, dôležité je riešiť tieto konflikty s chladnou hlavou, konštruktívne a pozitívne. Učitelia pristupujú ku všetkým svojim žiakom dôstojne a s rešpektom, a žiaci by im to mali oplácať rovnakou mincou. Hovorte o tom Vaše dieťa môže často hovoriť “učiteľka na mne sedí”, “vyvoláva len mňa”, “dáva mi horšie známky ako ostatným”. Dôležité je pýtať sa, čo presne má dieťa týmito vyjadreniami na mysli. Pýtajte sa na skutočné príklady z každodenného života v triede, situácie, ktoré dieťa motivovali k týmto vyjadreniam. Uistite sa, že nejde len o neporozumenie zo strany vášho miláčika alebo nesprávny postoj k vyvolávaniu na hodine. Hrajte sa Najlepším spôsobom je nechať dieťa vysporiadať sa s týmto problémom samo. V živote zažije veľa neustále nespokojných a kritických nadriadených, nepodarených kolegov či nepríjemných susedov. Neriešte teda problém za dieťa, ale skôr mu ukážte, ako v danej situácii reagovať a správať sa. Užitočným spôsobom je hranie tzv. role play, pri ktorých si s dieťaťom prejdete možné situácie, do ktorých sa dieťa na hodine môže dostať, a natrénujete si ich zvládnutie. V reále potom dieťa dokáže túto situáciu zvládnuť v pohode a bez stresu. Buďte diplomat Ak nedokážete situáciu vyriešiť jedným z vyššie navrhnutých spôsobov a dieťa sa stále cíti v škole diskriminované alebo nespokojné, situáciu riešte. Najlepším...
Jeden deň v živote doučovateľa – Lucia K.

Jeden deň v živote doučovateľa – Lucia K.

Volám sa Lucia, mám 22 rokov a už viac ako rok pôsobím ako doučovateľka v agentúre Cielene. Pochádzam z Bratislavy, momentálne navštevujem štvrtý ročník na matfyze a študujem aplikovanú matematiku. V Cielene doučujem prioritne matematiku, príležitostne však dokážem mojim matematickým žiakom pomôcť aj s fyzikou či chémiou, ktoré som na strednej škole tiež obľubovala. Najradšej mám študentov, ktorí končia základnú alebo prichádzajú na strednú školu, a teda doučujem hlavne tieto ročníky – pravidelne aj nepravidelne, pripravujem lepších aj horších žiakov do školy, na písomky, doučujem matematiku na prijímacie pohovory na bilingválne gymnáziá, pripravujem na Testovanie 9. V tomto semestri zatiaľ doučujem šiestich žiakov. Keďže mám písať o mojom jednom dni – napíšem vám o utorku. V utorok doobeda mám školu od 8:10 do 13:00, čiže mi to ideálne vychádza aj s mojimi doučovaniami. Hneď po škole na 13:45 mám na dnes naplánované nové doučovanie v Ružinove. Jedná sa o deviatačku, ktorá hľadala prípravu na Testovanie 9. Na prvé stretnutie mám pripravený test, ktorý jej dám, aby som zistila, ako na tom je s matematikou druhého stupňa ZŠ. Z výsledkov vidím, že je šikovná žiačka, čo je veľmi príjemné zistenie. Nemá problém takmer s ničím, len niektoré vzorce nevie z hlavy – ale tie väčšinou na monitore aj tak majú v zadaní, a niekedy spraví „preklep“ pri písaní, i keď hovorí správne. Vidím, že na tom budeme musieť popracovať. Na konci doučovania jej dám domácu úlohu a porozprávam sa s jej maminou, ktorá je na prvé doučovanie doma. O týždeň som tam zas ako na koni a začneme počítať príklady. Neskôr sa presúvam do Nového Mesta, tento raz je na...
Toto určite na teste nerobte. Lebo môžete pohorieť

Toto určite na teste nerobte. Lebo môžete pohorieť

Pripravený na veľký test alebo prijímacie pohovory? Trošku adrenalínu v krvi nikomu nezaškodí, dokonca vám môže v niektorých prípadoch pomôcť napísať test lepšie. Existujú však rôzne faktory, ktoré dokážu to, ako test napíšete, negatívne ovplyvniť. Nezahoďte „do koša“ vaše ťažko nadobudnuté vedomosti a vyhnite sa nasledujúcim chybám: 1) Prídete neskoro. Všetko potrebné na test si nachystajte večer pred testom. Nastavte si dva budíky. Dôkladne si naplánujte cestu a spoje, ktorými pôjdete. A určite si nechajte dostatočnú časovú rezervu – pokiaľ prídete skôr môžete si ešte spraviť rýchle opakovanie alebo si čítať obľúbenú knihu. 2) Neprinesiete si pomôcky. Vaša učiteľka vám pomôcky, ktoré si na test môžete priniesť, určite nadiktovala. Pri dôležitejších previerkach, ako napríklad pri Testovaní 9 z matematiky, sa priamo v osnovách nachádza, aké pomôcky si môžete priniesť (v tomto prípade sú povolené kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero). Podobne je to na maturitách alebo prijímacích pohovoroch. Dôležité je jediné – čítať. 3) Neviete, ako je test stavaný. Niektoré testy umožňujú v kritických situáciách hádať správnu odpoveď, iné vás budú penalizovať mínusovými bodmi za každú nesprávnu odpoveď. Niektoré otázky majú možnosť viacerých správnych odpovedí, iné vyžadujú odpoveď s vysvetlením. Opäť – čítajte, aby ste predišli zbytočnej strate bodov. 4) Nečítate zadania. Ani si neprečítate zadanie otázky do konca a hneď sa vrhnete na jej riešenie? To nemusí byť optimálny spôsob, i keď na pohľad možno šetrí čas. Môžete prehliadnuť dôležité pokyny alebo si vysvetliť zadanie úplne nesprávne. Po prvom prečítaní si zadanie prečítajte ešte raz. Keď nerozumiete, najlepšie je opýtať sa. 5) Strácate čas na nesprávnych otázkach Pokiaľ nejakú otázku nedokážete zodpovedať „z fleku“, nestrácajte čas...
(1 plus 2 krát 3) faktov o nás #1

(1 plus 2 krát 3) faktov o nás #1

Sme vaša agentúra, poznáme vás aj vaše deti, a preto by sme vám v novom seriáli chceli na oplátku prezradiť niečo viac o nás. Fakty sú vyberané v náhodnom poradí. 1. Najčastejšie sa doučovateľ fyziky volá Matej. 2. Šport ako svoje hobby uvádza 79% doučovateľov. 3. Priemerné doučovanie pre žiaka strednej školy trvá 97,28 minúty. 4. 31% našich žiakov sú vysokoškoláci. 5. Pomer doučovateľov v Bratislave voči Košiciam je 3,62:1. 6. Zatiaľčo priemerne doučujeme chémiu cca 19% našich študentov, na východe Slovenska je to až 34%. 7. V Bratislave je 57% vysokoškolákov doučovaných z matematiky z Ekonomickej...
ContactUs.com