0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk
Dnes je vysvedčenie. Ako hodnotíme prvý polrok my?

Dnes je vysvedčenie. Ako hodnotíme prvý polrok my?

Dnes si takmer 700 000 školákov prevzalo svoje polročné vysvedčenia alebo, lepšie povedané, výpisy známok. V niektorých rodinách potešili samé jednotky, v iných možno na poslednú chvíľu prekvapila nečakaná trojka, štvorka, či dokonca päťka. Vysvedčenie si zaslúžime aj my. Čo sa nám v tomto polroku teda podarilo na tie jedničky s hviezdičkou? 🙂 Webstránka a blog Od septembra máme krásnu novú stránku a nový blog, ktorý tak radi čítate. Skupinový kurz Prvýkrát sme spustili skupinový kurz prípravy na Testovanie 9 v bratislavskom Ružinove. Pôsobenie Hoci stále najviac našich služieb využívajú žiaci a klienti z Bratislavy, Košíc, či iných veľkých krajských miest, úspešne sa rozbehlo aj doučovanie v Trenčíne a Martine. Zlepšenie známok Zlepšenie známok na polročnom vysvedčení hlási takmer 70% našich žiakov. Vianočné darčeky Náš vianočný blog na tému Vianočné darčeky pre vedcov si prečítalo takmer 5000 z vás. VŠ skúšky z matematiky Skúšky z matematiky na VŠ zvládol každý študent, ktorý u nás absolvoval aspoň tri doučovania. Slovenčina Od októbra sme k našim službám pridali aj doučovanie slovenského jazyka a literatúry Deektat a utešene nám pribúdajú prípravy do školy, na Testovanie 9 či maturity. Deektaty píšeme každý deň. A čo sa v tomto polroku podarilo...
Jeden deň v živote doučovateľa – Marián B.

Jeden deň v živote doučovateľa – Marián B.

Ahojte. Volám sa Marián, mám 26 rokov a som absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave v odbore Matematicko – počítačové modelovanie. Doučovaniu sa venujem už od prvého ročníka, ktorý som strávil na VŠ v Bratislave, pričom s Cielene (predtým MatematikaCielene) doučujem zhruba tri roky. Doučovanie nie je mojím jediným zamestnaním, normálne totiž pracujem v banke, a doučovania sú pre mňa okrem pekného privyrobenia aj úžasný pocit zadosťučinenia z pochopeného učiva a žiakov, ktorých som možno nasmeroval na vysokú školu. Ako aj môj študijný odbor napovedá, doučujem matematiku. Najradšej mám stredoškolákov a vysokoškolákov. Momentálne pripravujem spolu troch študentov na maturity a počas skúškového obdobia, ako je aj teraz, si rád vezmem aj nejakých zúfalých vysokoškolákov. Tí moji, čo ku mne chodili už od októbra, skúšky už spravili buď v predtermíne alebo začiatkom januára, na čo som veľmi hrdý. Čo sa týka môjho najrušnejšieho dňa, tak to je jednoznačne nedeľa. Pravidelne v nedeľu o 10:00 doučujem dve kamarátky – maturantky Emu a Aničku súčasne po 120 minút. Predtým sa naraňajkujem s manželkou, vypijeme kávu a zavriem sa s babami do pracovne. Máme dostatočné priestory, takže študenti zvyčajne dochádzajú ku mne domov. Začali sme v septembri a momentálne sa pripravujeme na písomnú časť maturity, prechádzame problematické otázky. Táto nedeľa bola testovacia, baby približne raz za mesiac píšu 30 úlohový test na celé doučovanie, ktorý im potom opravím a výsledky pošlem mailom. Tentokrát ma príjemne prekvapili, obe totiž dosiahli nad 80%, čo už vyzerá nádejne. Potom sa zvyčajne naobedujem buď doma, alebo ideme k svokrovcom, trošku porelaxujeme a na túto nedeľu mám naplánované dve ďalšie doučovania – vysokoškolákov. Jedno je pre študenta Strojníckej...
Hlavolamy IQ nezvyšujú, len ho merajú

Hlavolamy IQ nezvyšujú, len ho merajú

V Cielene sa radi odreagujeme napríklad pri precvičovaní mozgu logickými hrami. Jednou z takýchto hier je aj sada hier na www.lumosity.com, ktorou si radi krátime čas v domnení, že si precvičujeme mozog, logické myslenie a možno aj určitým spôsobom zvyšujeme IQ. Zdá sa však, že tento dojem je mylný a hry ako napríklad Lumosity naše IQ nezvyšujú, ale na druhej strane ho dokážu zmerať. Dátový analytik Daniel Sternberg uskutočnil zaujímavý výskum použijúc dáta z logickej hry Lumosity, ktorá je zameraná na tréning a výskum ľudského mozgu. V článku Lumosity’s Smartest Colleges Sternberg analyzoval dáta 89 699 používateľov vo veku medzi 17 a 25 rokmi, ktorí navštevovali vysokú školu alebo univerzitu a hrali hru Lumosity vôbec po prvýkrát. Potom sa zameral na korelácie medzi mediánom SAT a ACT skóre (z univerzít, ktoré navštevovali) s dosiahnutým agregovaným skóre v Lumosity teste. Test pokrýva oblasti Rýchlosť, Pozornosť, Flexibilita, Pamäť a Riešenie problémov. Takže podobne ako klasické IQ testy, Lumosity má rozličné meradlá kognitívnych funkcií. Obe korelácie – medzi SAT a Lumosity skóre (r=0,85) ako aj ATC a Lumosity skóre (r=0,84) sú dosť vysoké, o čom hovorí aj nasledujúci graf. Ešte pred Sternbergom, výskumníci Meredith Freyová, Douglas Detterman a Katherine Koenigová dokázali, že SAT ako aj ATC testy v princípe merajú všeobecnú inteligenciu. Tým pádom aj hry od Luminosity svojím spôsobom zachytávajú a merajú inteligenciu. Sternberg svoju analyze uzatvára slovami: “Silné korelácie medzi výkonom v hrách od Lumosity a skóre v hlavných národných štandardizovaných testoch, ktoré sú používané na predikovanie akademických výsledkov, napovedá, že výsledky v Lumosity môžu byť prepojené so skutočným svetom. Na druhej strane, tento výsledok nemusí byť až natoľko prekvapivý,...
Optimálna dĺžka doučovania

Optimálna dĺžka doučovania

Pri komunikácii s novými klientmi, respektíve s klientmi, ktorí doposiaľ žiadne doučovanie z matematiky, fyziky, chémie či biológie nemali alebo nepotrebovali, často riešime otázku optimálnej dĺžky doučovania. Už pri vybavovaní prvého stretnutia žiaka s doučovateľom je pre nás dôležitá informácia, o akú dĺžku doučovania má klient záujem, aby naši manažéri z Bratislavy či Košíc dokázali čo najviac vyhovieť samotnému klientovi, ale aj pomohli samotnému doučovateľovi lokalizovať a zmanažovať jeho doučovania. Aká dĺžka je teda optimálna? Samozrejme, je to individuálne u konkrétneho žiaka, ale niekoľkoročná prax v tejto oblasti hovorí za seba. Prečítajte si, čo vravia naše skúsenosti. 45 minút Doučovanie v dĺžke 45 minút majú u nás v Cielene jedine žiaci na prvom stupni základnej školy. V tom prípade je naozaj 45 minút tá dĺžka, ktorú menší žiačik alebo žiačka dokážu zvládnuť a počas ktorej dokáže doučovateľ udržať ich plnú pozornosť. Väčšinou sa v takýchto prípadoch jedná o pomoc/supervising s prípravou do školy a nie doučovanie v klasickom zmysle. Pokiaľ sa u žiaka už na prvom stupni prejavujú nedostatky s pochopením učiva, vtedy býva doučovanie buď dlhšie – zahŕňame doň aj 10 – 15 minútovú prestávku na oddych, alebo intenzívnejšie. Častokrát však na nás tlačia aj rodičia starších žiakov s tým, že ich dieťa dlhšie nedokáže udržať pozornosť. Vyplýva to aj z faktu, že dĺžka vyučovacej hodiny v škole je práve 45 minút, pričom žiakovi už aj to je extrémne dlho. V tomto prípade si treba uvedomiť, že doučovanie prebieha inak, ako klasická školská hodina, kedy sa učiteľka venuje tridsiatim žiakom naraz. Práve individuálny prístup dokáže udržať žiaka v pozornosti a dlhšie doučovanie a tréning jeho pamäti a vedomostiam...
ContactUs.com