0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk
Čo robiť, keď jedno dieťa je lepším žiakom?

Čo robiť, keď jedno dieťa je lepším žiakom?

Súrodenci sa hádajú o všetkom. O tom, komu patria hračky, kto má viac kamarátov, kto vynesie kôš, koho majú rodičia radšej, ale aj o tom, kto má lepšie známky. Niekedy je jedno z detí prirodzene lepším študentom. Môže to byť tým, že si lepšie vie zorganizovať povinnosti, viac ho škola a preberané učivo zaujíma alebo sa mu jednoducho učí ľahšie. Nech je ten dôvod akýkoľvek, známky nie je ťažké porovnať a presne vyvodiť, ktoré z detí je lepším žiakom. Ako rodičia však určite viete, že porovnávať deti navzájom nerobí dobrú krv. No je takmer isté, že rozdiel vo vedomostiach či známkach si všimnú aj iní. Učitelia, ktorí učili obe deti, alebo dokonca deti samé. Preto sme zozbierali týchto 10 jednoduchých bodov, vďaka ktorým sa dokážete popasovať so súrodeneckou rivalitou v medziach školských výsledkov: Ako prvé zistite, či na tom (slabšiemu) dieťaťu záleží. Sledujte, či si dieťa uvedomuje, že zaostáva za svojím súrodencom a či ho táto vedomosť ovplyvňuje. Pokiaľ začujete poznámku o tom, ako je škola jednoduchšia pre brata či sestru, spýtajte sa dieťa na to. Niektorým žiakom je takáto situácia úplne ukradnutá, no na druhej strane môže iných veľmi trápiť. Pokiaľ vzniknutá situácia vaše dieťa trápi, spýtajte sa, prečo je to tak. Niekedy deti nevnímajú čas a prácu strávenú nad domácimi úlohami u svojho súrodenca. Nájdenie tej „správnej ingrediencie“, ktorá vedie k lepším známkam u súrodenca, môže priviesť dieťa k väčšej snahe a uvedomeniu si svojich možností. Porozprávajte sa s druhým súrodencom. Uistite sa, že dieťa s lepšími známkami sa nevysmieva zo súrodenca, ktorému to v škole až tak ľahko nejde. Navyše, nepodporujte myšlienku, že je tento súrodenec múdrejší. Povzbuďte ich k tomu, aby sa učili spolu. Niekedy sa starší súrodenec mimoriadne poteší a ochotne podá pomocnú ruku súrodencovi,...
ContactUs.com