0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk
Otázky na učiteľov #1: Prečo je nebo modré?

Otázky na učiteľov #1: Prečo je nebo modré?

Každý deň sa milióny ľudí pozerajú hore k slnku a vidia modrú oblohu. Všetci vieme, že obloha je modrá, ale v skutočnosti – obloha vlastne modrá nie je. Obloha je tvorená vzduchom, ktorý je priehľadný alebo bezfarebný. Veď ani vzduch pred vašimi očami nemá žiadnu farbu, či? Aký je teda dôvod, že vzduch na oblohe má nejakú farbu, a to konkrétne modrú? Existujú tri základné dôvody, prečo je nebo modré, najmä: 1) Čiastočky v atmosfére, 2) Slnko, 3) Skutočnosť, že sme ľudia. Začnime rovno s číslom jedna. V našej atmosfére sa nachádza nespočítateľné množstvo molekúl kyslíka a dusíka. Tieto maličké molekuly „plávajú“ okolo nás a rovnako sa pohybujú okolo slnka, ktoré emituje svetelné lúče. Svetlo existuje v obrovskom spektre, pričom len zlomok z neho je viditeľný ľudskému oku. Spektrum, ktoré vidíme my, pozostáva z farieb dúhy – od červenej, cez modrú až po fialovú. V tom je ten háčik – lúče modrého svetla sú kratšie a aj frekventovanejšie ako lúče červeného svetla. Navyše, pretože sú kratšie, existuje vyššia pravdepodobnosť ich kolízie s molekulami kyslíka či dusíka, čo spôsobuje rozptyl svetla. A teda zatiaľ čo zvyšné vlnové dĺžky preniknú až na zemský povrch a osvetľujú naše dni, modré vlny sa zaseknú v atmosfére, čím vytvárajú známu nebesky modrú farbu. A akú úlohu v tom hrajú ľudské bytosti? Ak ste mimoriadne šikovní, možno ste sa zamysleli nad tým, prečo nie je nebo fialové. V spektre svetla, ktoré vidíme – farby dúhy – červené vlny sú tie najdlhšie a fialové najkratšie, nie modré. Je to síce pravda, ale keďže ľudské oko nerozoznáva dobre fialové odtiene, hoci ich môže byť na oblohe zachytených...
6 spôsobov, ako povzbudiť motivovaných žiakov

6 spôsobov, ako povzbudiť motivovaných žiakov

S neustále sa zlepšujúcim prístupom k informáciám a online vzdelávaniu a neustálym nárastom žiakov v domácom vzdelávaní, deti sú dnes schopné prevziať zodpovednosť a podieľať sa na rozhodovaní o svojom vzdelávaní viac ako kedykoľvek predtým. Ale ako ich môžeme k učeniu motivovať v prípade, že sú zvyknutí na podsúvanie informácií a učiva takpovediac „po lyžičkách“? Tu je našich šesť overených tipov na to, ako motivovať žiakov k samostatnej činnosti: Pozitívnymi hodnoteniami: Žiaci omnoho lepšie reagujú na pozitívne hodnotenia a povzbudenie než na negatívne vyhrážky. Ako prospešnejšie sa javí povedať „Ak si spravíš úlohy, pôjdeme von“ namiesto záporne orientovaného „Ak si nespravíš úlohy, nepôjdeme von“. Žiaci sa taktiež potrebujú zhovárať o minulých výzvach a úspechoch, podobne ako aj o neúspechoch. Následne sú tak schopní vyprodukovať dobrú prácu s dosiahnutím vlastnej spokojnosti. Najlepším spôsobom, ako povzbudiť žiaka k učeniu, je prostredníctvom diskusie. Rozprávaním sa: Rozprávanie sa o ich vzdelávaní, činnostiach, ktoré sa od nich vyžadujú, a dôvod, prečo sú nutné, pomáha žiakom uvedomiť si, že majú nad svojím vzdelávaním určitú kontrolu a výber v tom, čomu sa venujú. Robením kompromisov: To, že dieťa dostane možnosť výberu a kontroly nad svojím vzdelávaním vyžaduje, samozrejme, aj robenie kompromisov. Niekedy je potrebné zvoľniť z našich predstáv o tom, čo deti robia a ako to robia, nevyhnutné je počúvať ich myšlienky a nápady. Konkrétne učivo sa dnes nemusia naučiť len z čítania nezáživnej učebnice, ale pomôže napríklad aj pozeranie YouTube klipu. Je nutné, aby sme si vybudovali dôveru k rôznym alternatívnym prístupom, ktoré môžu vhodne doplniť učebný proces. Činnosť, ktorú tradičným prístupom vnímame ako vzdelávaciu, môže byť iná ako to, čo vyžaduje dieťa. Zapojte ho do rozhodovania a nebuďte príliš podozrievaví k novým trendom. Zapojením do rozhodovacieho procesu: Vďaka tomu majú žiaci pocit, že ich vzdelávanie nie je „odveci“, ale chápu, ako sa ich osobnostne...
ContactUs.com