0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk
Užitočné webstránky, ktoré by mal poznať každý študent

Užitočné webstránky, ktoré by mal poznať každý študent

Prešli sme si tým všetci. Nekonečné domáce úlohy, zadania, projekty, seminárky, blížiace sa deadliny. Väčšinu času rôzne náročné školské povinnosti a úlohy zvládate, ťažko pracujete, no niekedy máte pocit, že vám chýba prostriedok, aplikácia, ktorá by dokázala zlepšiť vaše študijné výsledky a teda zjednodušiť aj váš život. Vybrali sme pre vás niekoľko užitočných webstránok, s ktorými pracujú na doučovaniach naši žiaci alebo ktoré odporúčajú naši doučovatelia. Tu je výber z nich. 1. Wolfram – Alpha Miška, doučovateľka matematiky v Bratislave: Mysleli ste si, že Google vie všetko? Tak skúste ešte raz. Wolfram – Alpha je search engine, ktorý vie naozaj všetko. Zodpovie vám vaše najtajnejšie vedecké otázky alebo vás navedie na užitočné zdroje, ktoré pomôžu pri písaní prác. Pôvodne určený na matematiku má tento softvér dnes už viaceré oblasti cez lingvistiku, výživu či materiály. Ja ako matematička ho využívam na vykresľovanie grafov, počítanie integrálov, derivovanie, či maticové operácie. Nutná je ale minimálna znalosť angličtiny. 2. TED.com Lucia, doučovateľka slovenčiny a biológie v Bratislave: TED.com je jedna z najúžasnejších stránok. Pri hľadaní inšpirácie, researchovaní k projektom alebo pri konštruktívnej prokrastinácii, tu nájdete celé množstvo užitočných prednášok od úspešných a múdrych ľudí. Pôvodne sú prednášky v angličtine, ale veľakrát je k dispozícii aj slovenský preklad či titulky. Moje obľúbené témy sú jednoznačne literatúra, medicína a zdravie. 3. Google Študovňa Michal, doučovateľ chémie v Bratislave: Pre študentov je Google Scholar (pôvodný názov v angličtine) užitočným zdrojom informácií pri citovaní rôznych odborných zdrojov z naozaj overených prác. Ja osobne som ho využil najmä na študijnom pobyte v Nemecku. Predpokladá sa, že obsahuje viac ako 160 miliónov dokumentov, takže je vysoko pravdepodobné, že nájdete...
Otázky na učiteľov #2: Kto prvý použil symbol rovná sa?

Otázky na učiteľov #2: Kto prvý použil symbol rovná sa?

Veľmi predĺžená verzia dnešného symbolu rovnosti (=) bola predstavená v diele The Whetstone of Witte (1557) autora Roberta Recorde-a (1510-1558) z Walesu, ktorý priniesol algebru do Anglicka. Vyjadrenie tohto nového symbolu obhajoval slovami, že žiadne dve veci si nemôžu byť rovnejšie než dve paralelné priamky. Manuskript z Univerzity v Bologni, ktorý sa datuje medzi rokmi 1550 a 1568, údajne obsahuje rovnaký zápis rovnosti a to nezávisle na práci Roberta Recorde-a. William Oughtred (1574-1660) bol ďalším významným elementom v následnej popularizácii znamienka rovnosti, ktoré sa opäť objavilo v roku 1618, a to v appendixe anglického prekladu diela Descriptio od autora Johna Napier-a (v ktorom boli prvýkrát popísané logaritmy). Rovnaké matematické piktogramy sa znovu objavili v možno ešte dôležitejšom majstrovskom diele Clavis Mathematicae (1631, Oughtred). Autor v tomto diele experimentoval aj s ďalšími matematickými symbolmi, ktoré používame dodnes (napríklad aj x ako znak násobenia). Namiesto dnes používaného a nemenného znamienka = používali až do konca osemnásteho storočia matematici rôzne slová alebo skratky (napr. “ae” ako latinské aequalis). Thomas Harriot (1560-1621) používal iný symbol (rovná sa ktoré obsahuje dve zvislé čiary), zatiaľčo iní používali dvojicu vertikálnych čiar ( || ). Zdroj:...
Gramatické chyby #2

Gramatické chyby #2

Predložky s/z a so/zo Predložky z/zo sa viažu na genitív (pýtame sa: z koho/z čoho?). Predložky s/so sa viažu na inštrumentál (pýtame sa: s kým/s čím?). Keď sme prišli s kamarátkou (s kým?) z kina (z čoho?) domov,  stretli sme sa s problémom (s čím?) zo slovenského jazyka (z...
ContactUs.com