0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

5 vecí o komunikácii s učiteľmi, ktoré by mali rodičia ovládať

V našom vzdelávacom centre Cielene spolupracujeme okrem doučovateľov – študentov aj s mnohými učiteľmi. Ovládame teda nielen to, čo sa robí a stane na samotných doučovaniach, ale aj na hodinách našich učiteľov a v ich čase „po škole“. Jednou z najčastejších tém sú stretnutia a komunikácia s rodičmi, príjemná, nepríjemná, ale, žiaľ, aj tá nevhodná. Niekedy len otvárame ústa! Na druhej strane, ako manažéri Cielene často počúvame aj príbehy o nevhodnej komunikácii z opačného konca katedry od rodičov našich žiakov. Dennodenne počúvame veľa návrhov, ako vzájomnú komunikáciu zlepšiť.

Rodičia, nižšie nájdete pár pravidiel, ktoré by ste mali mať na pamäti predtým, než pôjdete “na pokec“ za učiteľom vášho dieťaťa. Veríme, že existujú situácie, keď je váš hnev naozaj oprávnený, ale pokúste sa vaše správanie aspoň udržať v medziach slušného správania. Tu sú naše body:

1. Tón je základ
Či už sa s učiteľom rozprávate osobne alebo mu píšete e-mail, pamätajte na to, že tón, akým informáciu doručujete, je naozaj dôležitý. K učiteľom sa správajte s rešpektom a úctou. Určite si budú vážiť, keď sa k nim budete správať ako k profesionálom, ktorými naozaj sú. Veď sú spoluzodpovední za budúcnosť vašich detí! Správajte sa k nim ako k vášmu doktorovi či vysokoškolskému profesorovi.
Aj pokiaľ máte pocit, že učiteľ pochybil, pristupujte k nemu s pochopením, nechajte si veci vysvetliť, a na oplátku sa k vám s pochopením bude správať aj on.
Čo sa týka tónu v e-mailovej komunikácii, možno to nie je potrebné zdôrazňovať, ale veľa výkričníkov naozaj nemá nikto rád. Tak ich nepíšte!!!!!

2. Osobná komunikácia je vždy lepšia
Všetci sme zaneprázdnení, a obzvlášť pracujúci rodičia školopovinných detí. Aj napriek tomu, pokiaľ vám leží na srdci niečo, čo by ste radi prediskutovali s učiteľom vášho dieťaťa, vždy je tak lepšie urobiť osobne. Učiteľ si váži váš čas a vy mu dokážete pri osobnom stretnutí bližšie popísať vaše pocity.
Pri komunikácii cez e-mail môžete v záchvate hnevu a bez vysvetlenia napísať veci, ktoré môžete neskôr oľutovať, alebo by ste ich osobne vôbec nepovedali – minimálne nie v tom správnom tóne.

3. Neukazujte svoju frustráciu na sociálnych sieťach
Hoci si s učiteľom vášho dieťaťa naozaj nerozumiete a „sedí na ňom“, nevybíjajte si zlosť na sociálnych médiách. Aj v tomto prípade je lepšie osobné stretnutie. Nevhodné a príliš ohnivé vyjadrenia sa môžu dostať do uší konkrétneho učiteľa (najmä pokiaľ bývate v menšom meste či komunite) a vaše úbohé dieťa, ktorého dobro pravdepodobne sledujete obaja, sa ocitne medzi dvoma mlynskými kameňmi.

4. Počúvajte
Toto platí pre obe strany. Ako rodič by ste mali učiteľa v každom prípade vypočuť, zaujímať sa o jeho obavy a návrhy. Pokúste sa skutočne pochopiť, aké sú jeho dôvody. Obrátene, učiteľ by sa mal snažiť pochopiť vás. Spoločným cieľom je dosiahnuť dohodu vedúcu k obojstrannej spokojnosti alebo aspoň ku kompromisu. Napriek tomu, namiesto počúvania druhej strany rodičia s učiteľom často hovoria jeden cez druhého a prekrikujú sa. Je vysoko pravdepodobné, že obe strany majú niektoré pripomienky skutočne podložené. V záujme vášho dieťaťa sa ale pokúste aspoň o ten kompromis.

5. Nielen berte, aj dávajte
Keď povieme robenie kompromisov, myslíme to naozaj vážne. Pokiaľ má vaše dieťa napríklad problémy so správaním alebo pochopením čítaného textu, buďte otvorení stratégiám a návrhom od vášho učiteľa. Nesnažte sa ho za každú cenu presvedčiť, že nemá pravdu a vaše dieťa je dokonalé. Veď trávi s vašimi deťmi takmer toľko času ako vy! Pokiaľ máte návrhy k zlepšeniu činnosti učiteľa ako rodič, smelo do toho, ale taktne a s pochopením.
Samozrejme, najlepším možným riešením je, že vezmete na vedomie odporúčania od učiteľa a učiteľ, naopak, vezme tie vaše.

Vieme, že naozaj existujú učitelia, s ktorými vychádzať a komunikovať je niekedy naozaj sakramensky ťažké. Zároveň sme si istí, že väčšina z nich sa snaží robiť to najlepšie pre vaše dieťa (minimálne u nás takí učia). Ak to chápete, sme presvedčení, že v komunikácii s učiteľmi si budete viesť dobre. Navyše je vysoko pravdepodobné, že získate aj nejakých tých fanúšikov z učiteľského zboru.

Tiež pamätajte na to, že čím je vaše dieťa staršie, tým viac takýto problémov si bude musieť vyriešiť samo (minimálne na vysokej škole, dúfajme). Takže – buďte dobrým príkladom pre vaše dieťa v slušnej a efektívnej komunikácii.

Zdroj: lifehack.org

ContactUs.com