0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

6 spôsobov, ako povzbudiť motivovaných žiakov

S neustále sa zlepšujúcim prístupom k informáciám a online vzdelávaniu a neustálym nárastom žiakov v domácom vzdelávaní, deti sú dnes schopné prevziať zodpovednosť a podieľať sa na rozhodovaní o svojom vzdelávaní viac ako kedykoľvek predtým.

Ale ako ich môžeme k učeniu motivovať v prípade, že sú zvyknutí na podsúvanie informácií a učiva takpovediac „po lyžičkách“? Tu je našich šesť overených tipov na to, ako motivovať žiakov k samostatnej činnosti:

  • Pozitívnymi hodnoteniami: Žiaci omnoho lepšie reagujú na pozitívne hodnotenia a povzbudenie než na negatívne vyhrážky. Ako prospešnejšie sa javí povedať „Ak si spravíš úlohy, pôjdeme von“ namiesto záporne orientovaného „Ak si nespravíš úlohy, nepôjdeme von“. Žiaci sa taktiež potrebujú zhovárať o minulých výzvach a úspechoch, podobne ako aj o neúspechoch. Následne sú tak schopní vyprodukovať dobrú prácu s dosiahnutím vlastnej spokojnosti. Najlepším spôsobom, ako povzbudiť žiaka k učeniu, je prostredníctvom diskusie.
  • Rozprávaním sa: Rozprávanie sa o ich vzdelávaní, činnostiach, ktoré sa od nich vyžadujú, a dôvod, prečo sú nutné, pomáha žiakom uvedomiť si, že majú nad svojím vzdelávaním určitú kontrolu a výber v tom, čomu sa venujú.
  • Robením kompromisov: To, že dieťa dostane možnosť výberu a kontroly nad svojím vzdelávaním vyžaduje, samozrejme, aj robenie kompromisov. Niekedy je potrebné zvoľniť z našich predstáv o tom, čo deti robia a ako to robia, nevyhnutné je počúvať ich myšlienky a nápady. Konkrétne učivo sa dnes nemusia naučiť len z čítania nezáživnej učebnice, ale pomôže napríklad aj pozeranie YouTube klipu. Je nutné, aby sme si vybudovali dôveru k rôznym alternatívnym prístupom, ktoré môžu vhodne doplniť učebný proces. Činnosť, ktorú tradičným prístupom vnímame ako vzdelávaciu, môže byť iná ako to, čo vyžaduje dieťa. Zapojte ho do rozhodovania a nebuďte príliš podozrievaví k novým trendom.
  • Zapojením do rozhodovacieho procesu: Vďaka tomu majú žiaci pocit, že ich vzdelávanie nie je „odveci“, ale chápu, ako sa ich osobnostne dotýka a vidia možné následky a súvislosti do budúcnosti.
  • Skúsenosťami: Simulujúce praktické skúsenosti vo vzdelávaní dokážu študentov zaujať , robia ho zmysluplným a relevantným. Navyše poskytujú takto získané osobné skúsenosti priestor a tému na diskusiu. Je dokázané, že takéto skúsenosti žiakov motivujú a vzdelávajú omnoho viac, ako ktorýkoľvek iný spôsob vzdelávania.

Nech už si žiaci zvolia akýkoľvek prístup k vzdelávaniu, najlepšie im dokážeme pomôcť tým, že naše mysle necháme otvorené, budeme otvorene komunikovať a dovolíme žiakom byť čo najviac súčasťou procesu. Nepochybne ich to udrží motivovaných.

Zdroj: www.tutorhub.com

ContactUs.com