0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Doučovanie z chémie pre stredné školy

Potrebujete doučovanie SŠ chémie? Nezáleží na tom, či máte v učive len drobné nezrovnalosti, alebo učivu chémie a vzorcom preberaným v škole nestíhate rozumieť a potrebujete pravidelnú prípravu, možno aj viackrát týždenne. Taktiež sme schopní a ochotní poskytnúť Vám rýchlu prípravu pred písomkou z chémie vo forme nárazového doučovania. Pomôžeme Vám aj v prípade, že potrebujete vypracovať projekt, labák alebo domácu úlohu. Maturantov pripravíme na maturitu z chémie a v prípade potreby aj na prijímacie pohovory na medicínu, veterinu či farmáciu.


Pravidelné/expresné doučovanie

Stredoškolská chémia je náročnejšia ako tá základoškolská a žiakom môže spôsobovať veľké problémy pri pochopení. Žiakom, ktorí len potrebujú zopakovať učivo alebo vysvetliť drobné nezrovnalosti, ponúkame jednorazovú prípravu pred písomkou či ústnou odpoveďou. Na druhej strane, žiakom, ktorí majú s chémiou dlhodobejšie problémy, ponúkame pravidelnú prípravu –na zvládnutie veľkých medzier zvyčajne postačí doučovanie v intenzite 1 x týždenne 120 minút alebo 2 x týždenne 90 minút.

Príprava na maturity

Maturita z chémie je častokrát nutnou požiadavkou pri prijímaní na niektoré druhy vysokých škôl. Naši doučovatelia si s vami zopakujú všetko učivo počas dlhodobých príprav na maturity od septembra alebo v zrýchlenej príprave tesne pred ústnymi maturitami. Tempo doučovania je prispôsobené individuálnym potrebám a vedomostiam žiaka. Z našich skúseností odporúčame doučovanie aspoň 1 x týždenne v rozsahu 120 minút.

Príprava na prijímacie pohovory na VŠ

Súčasťou prijímacích pohovorov na farmaceutické fakulty, lekárske alebo veterinárne fakulty sú aj otázky z chémie, na ktoré je kladený veľký dôraz. Naši lektori pomôžu všetkým študentom zvládnuť strach z tejto časti prijímacích pohovorov a pripravia vhodný základ aj do prvých semestrov vysokej školy.

Reparáty

Príprava na reparát z chémie s doučovateľmi agentúy Cielene je zostavená tak, aby sme na jednotlivých hodinách postupne znova prebrali učivo, ktoré už bolo prebraté počas školského roka. Samozrejmosťou sú domáce úlohy, ktorými si žiak overí nadobudnuté vedomosti.

V školskom roku 2012/ 2013 s nami úspešne prešlo reparátom z chémie celkovo 12 žiakov základných aj stredných škôl, čo predstavuje 100% úspešnosť v príprave na reparát s Cielene.

Príprava na reparát z chémie začína zväčša v polovici júla, ale určite sa dohodneme aj na skoršom, prípadne neskoršom začiatku doučovania.

Našli ste, čo ste hľadali?

Tak nestrácajte čas. Vaše prvé doučovanie môžete absolvovať ešte dnes.

Napíšte nám

Hľadali ste niečo iné?

Základná škola

Prejdi späť

Vysoká škola

Prejdi ďalej

ContactUs.com