0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Čo robiť, keď jedno dieťa je lepším žiakom?

Súrodenci sa hádajú o všetkom. O tom, komu patria hračky, kto má viac kamarátov, kto vynesie kôš, koho majú rodičia radšej, ale aj o tom, kto má lepšie známky.

Niekedy je jedno z detí prirodzene lepším študentom. Môže to byť tým, že si lepšie vie zorganizovať povinnosti, viac ho škola a preberané učivo zaujíma alebo sa mu jednoducho učí ľahšie. Nech je ten dôvod akýkoľvek, známky nie je ťažké porovnať a presne vyvodiť, ktoré z detí je lepším žiakom. Ako rodičia však určite viete, že porovnávať deti navzájom nerobí dobrú krv. No je takmer isté, že rozdiel vo vedomostiach či známkach si všimnú aj iní. Učitelia, ktorí učili obe deti, alebo dokonca deti samé.

Preto sme zozbierali týchto 10 jednoduchých bodov, vďaka ktorým sa dokážete popasovať so súrodeneckou rivalitou v medziach školských výsledkov:

  1. Ako prvé zistite, či na tom (slabšiemu) dieťaťu záleží. Sledujte, či si dieťa uvedomuje, že zaostáva za svojím súrodencom a či ho táto vedomosť ovplyvňuje. Pokiaľ začujete poznámku o tom, ako je škola jednoduchšia pre brata či sestru, spýtajte sa dieťa na to. Niektorým žiakom je takáto situácia úplne ukradnutá, no na druhej strane môže iných veľmi trápiť.
  2. Pokiaľ vzniknutá situácia vaše dieťa trápi, spýtajte sa, prečo je to tak. Niekedy deti nevnímajú čas a prácu strávenú nad domácimi úlohami u svojho súrodenca. Nájdenie tej „správnej ingrediencie“, ktorá vedie k lepším známkam u súrodenca, môže priviesť dieťa k väčšej snahe a uvedomeniu si svojich možností.
  3. Porozprávajte sa s druhým súrodencom. Uistite sa, že dieťa s lepšími známkami sa nevysmieva zo súrodenca, ktorému to v škole až tak ľahko nejde. Navyše, nepodporujte myšlienku, že je tento súrodenec múdrejší.
  4. Povzbuďte ich k tomu, aby sa učili spolu. Niekedy sa starší súrodenec mimoriadne poteší a ochotne podá pomocnú ruku súrodencovi, ktorý učivo nezvláda. Pokiaľ by sa však takéto učenie stalo pre mladšie dieťa stresujúcim, nepokračujte v ňom a vyhľadajte pomoc inde.
  5. Zakážte porovnávanie známok pri jedálenskom stole. Doma by sa malo dieťa cítiť v bezpečí, no pokiaľ sa téma nad špagetami zvrtne na porovnávanie známok, atmosféra sa môže rýchlo zmeniť.
  6. Dajte im v tomto jedinom prípade povolenie ignorovať učiteľov. Ak sa dieťa so svojimi školskými povinnosťami trápi a nezvláda ich, dokáže sa mu hlboko do pamäti zaryť aj nevinná poznámka učiteľa o tom, aký šikovný a talentovaný je jeho súrodenec. Uistite vaše dieťa, že učiteľ tým nemyslel nič zlé a poraďte mu sa na takéto reči jednoducho vykašľať.
  7. Pochváľte aj snahu, nie výsledky. Pokiaľ sa vzrušujete len nad známkou samotnou, dieťa si bude myslieť, že záleží jedine na nej. Pochváľte ho, ak si všimnete, že sa učilo dlhšie, snažilo viac, aby dosiahlo zlepšenie známky, hoci výsledkom nebola práve tá vytúžená jednotka či dvojka.
  8. Zdôrazňujte iné oblasti, v ktorých dieťa exceluje. Pozrite sa aj na jeho mimoškolské aktivity – a napríklad pochváľte jedno dieťa za jednotku z matematiky tak, ako pochválite druhé za zlepšenie hry na klarinete.
  9. Neznačkujte vaše deti. Nikto nie je ten pekný, ten múdry, ten dokonalý športovec. Ale to už určite viete.
  10. Pamätajte na to, že ručičky váh sa môžu obrátiť. Tak, ako atletické schopnosti sa môžu časom zlepšovať alebo zhoršovať, môžu sa meniť aj známky. Niekedy sa dieťa s vynikajúcimi výsledkami v biológii stráca v slovenčine. Alebo bezproblémové dieťa na základnej škole môže mať problém so zvládaním študijných povinností na strednej. Ubezpečte každé vaše dieťa, že ako v živote, tak aj v škole existujú roky, kedy im učenie pôjde ťažšie a budú mu musieť venovať viac času, ale aj roky, kedy budú preberané látky prirodzené a ľahko zvládnuteľné.

Je ťažké vysporiadať sa so súrodeneckou rivalitou, ale rodičia by mali vedieť, ako ju zvládať férovo a spravodlivo. Ako to robíte vy?

Zdroj: tutor.com

ContactUs.com