0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Čo robiť keď si dieťa nesadne s učiteľom

Vo výnimočných prípadoch, keď si žiak doučovaný v agentúre Cielene nesadne so svojím doučovateľom, dá sa ho jednoducho vymeniť. V “bežnom” školskom živote vášho dieťaťa však takmer určite aspoň raz dôjde k situácii, že si nesadne so svojím učiteľom. Riešenie tohto problému ale nie je jednoduchá výmena. Nezáleží na tom, či je dôvodom tohto neporozumenia len drobné nedorozumenie alebo skutočný konflikt osobností, dôležité je riešiť tieto konflikty s chladnou hlavou, konštruktívne a pozitívne. Učitelia pristupujú ku všetkým svojim žiakom dôstojne a s rešpektom, a žiaci by im to mali oplácať rovnakou mincou.

Hovorte o tom
Vaše dieťa môže často hovoriť “učiteľka na mne sedí”, “vyvoláva len mňa”, “dáva mi horšie známky ako ostatným”. Dôležité je pýtať sa, čo presne má dieťa týmito vyjadreniami na mysli. Pýtajte sa na skutočné príklady z každodenného života v triede, situácie, ktoré dieťa motivovali k týmto vyjadreniam. Uistite sa, že nejde len o neporozumenie zo strany vášho miláčika alebo nesprávny postoj k vyvolávaniu na hodine.

Hrajte sa
Najlepším spôsobom je nechať dieťa vysporiadať sa s týmto problémom samo. V živote zažije veľa neustále nespokojných a kritických nadriadených, nepodarených kolegov či nepríjemných susedov. Neriešte teda problém za dieťa, ale skôr mu ukážte, ako v danej situácii reagovať a správať sa.
Užitočným spôsobom je hranie tzv. role play, pri ktorých si s dieťaťom prejdete možné situácie, do ktorých sa dieťa na hodine môže dostať, a natrénujete si ich zvládnutie. V reále potom dieťa dokáže túto situáciu zvládnuť v pohode a bez stresu.

Buďte diplomat
Ak nedokážete situáciu vyriešiť jedným z vyššie navrhnutých spôsobov a dieťa sa stále cíti v škole diskriminované alebo nespokojné, situáciu riešte. Najlepším spôsobom je navštíviť priamo učiteľa alebo učiteľku vášho dieťaťa a vysvetliť im, ako sa vaše dieťa na hodinách cíti. Tí veľakrát ani nemusia tušiť o tom, čo sa v hlave ich žiaka deje. Na strane druhej, niekedy tento problém môže mať pôvod v správaní vášho dieťaťa. Dbajte na to, aby ste si vypočuli aj verziu druhej strany, ukážte, že chcete spolupracovať. Neriešte situáciu v hneve, aby ste vzniknutý problém ešte nezväčšili.

Posledná možnosť
Pokiaľ nedokážete nájsť spôsob, ako daný problém vyriešiť ani s jeho učiteľom a vaše dieťa na hodinách trpí, príp. tým trpia jeho akademické výsledky, choďte za riaditeľom. Kľudne vysvetlite vzniknutú situáciu a skúste predostrieť možné konštruktívne riešenia. Jedným z nich môže byť preradenie vášho dieťaťa do inej triedy. Buďte vytrvalý. Držíme palce.

Pozitívny zážitok zo vzdelávania znamená pre vaše dieťa lepší postoj k učeniu a akademickým výsledkom. Buďte tou osobou, ktorá dokáže situáciu vyriešiť, a negatívnu skúsenosť skúste pretaviť v pozitívnu príležitosť na zistenie, ako sa správať k autoritám.

ContactUs.com