0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Tábor World Traveller

Ktorá krajina napriek svojej rozlohe prechádza najviac časovými pásmami, aká je najpopulárnejšia delikatesa v Pekingu a ako sa volá sopka s najkomplikovanejším názvom na svete? To všetko a navyše v angličtine sa dozvedia účastníci nášho letného jazykového kurzu.

Júl: 18.07.2016 – 25.07.2016

August: 15.08.2016 – 22.08.2016

Zameraním tábora World Traveller je bližšie spoznanie vybraných krajín sveta a osvojenie si komunikačných zručností v oblasti cestovania v anglickom jazyku. Každý deň spoznáme jednu krajinu, jej kultúru, zvyky , tradície, symboly a kuchyňu. Výučba prebieha nenútenou formou prostredníctvom hier, prezentácií, interaktívnych videí a zábavných kvízov.
Minimálne jazykové požiadavky: aspoň 1 rok angličtiny v škole

Tematické celky:

  • Čína
  • Francúzsko
  • Mexiko
  • Veľká Británia
  • India

Cena:

  • 129€/ 5 dní pri úhrade do 15.5.2016
  • 149€/ 5 dní pri úhrade po 15.5.2016

Zľavy:

  • 5% pri objednávke 2 a viac táborov
  • 10% pre súrodencov v tom istom termíne
  • 12% pre skupiny 3 a viac kamarátov

Po pár dňoch budú účastníci tábora pripravení do sveta, vybavení bohatou slovnou zásobou a s túžbou spoznávať celý svet.

Prihláste sa

ContactUs.com