0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Doučovanie z matematiky pre stredné školy

Nezáleží na tom, či máte v učive SŠ matematiky len drobné nezrovnalosti, alebo učivu preberanému v škole nestíhate rozumieť a potrebujete pravidelnú prípravu, možno aj viackrát týždenne. Taktiež sme schopní a ochotní poskytnúť vám rýchlu prípravu pred veľkou či malou písomkou z matematiky vo forme nárazového doučovania. Pomôžeme vám aj v prípade, že potrebujete vypracovať projekt alebo domácu úlohu, s ktorými si neviete dať rady.


Pravidelná/expresná príprava

Doučovanie SŠ matematiky vo forme pravidelnej prípravy odporúčame predovšetkým žiakom, ktorí majú dlhodobejšie problémy s matematikou a chcú ich prekonať. Doučovanie matematiky by sa v týchto prípadoch malo stať pravidelnou rutinou pre žiaka, a to aj na dobu niekoľkých rokov. Našim žiakom dokážeme pomôcť nadobudnúť stratené sebavedomie, ktoré je veľakrát spojené s nepriaznivými študijnými výsledkami, a zaradiť sa tak do kolektívu. V závislosti od (ne)vedomostí žiaka odporúčame doučovania v intenzite aspoň 1 x týždenne s dĺžkou 90 minút.

Expresná príprava z matematiky je určená skôr pre lepších žiakov, ktorým stačí pred písomkou jedno – dve sedenia s doučovateľom. Slúži aj na zopakovanie učiva matematiky po prázdninách či dobratie zameškaného učiva po chorobe.

Príprava na maturity

Náš tím lektorov vás pripraví na maturitu z matematiky. Ponúkame jednorazové doučovanie tesne pred samotnou maturitou (v prípade, že nemáte s učivom veľké ťažkosti a potrebujete len zhrnúť základné poznatky), ale aj pravidelné doučovanie počas celého maturitného ročníka. So žiakmi na takýchto hodinách postupne vyriešime všetky maturitné písomky z matematiky z predchádzajúcich rokov, zameriame sa na problémové a kritické úlohy, a zabezpečíme im tak stopercentnú prípravu na skúšku dospelosti. Pravidelnosť jednotlivých doučovaní závisí na dohode.

International Baccalaureate Diploma (IB skúšky)

Žiaci navštevujúci špeciálny IB program na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave sa často na nás obracajú počas alebo pri ukončení štúdia v oblasti matematiky. Týchto žiakov doučujú najčastejšie lektori, ktorí priamo tento program sami absolvovali, a preto dokážu najlepšie vyhovieť požiadavkám a špecifikám daného odboru.

SCIO testy

Žiakov maturitných ročníkov každoročne pripravujeme na testy Všeobecných študijných predpokladov (Slovensko), resp. Obecních studijních predpokladov (Česká republika). Keďže je pri týchto testoch k dispozícii zvyčajne viacero termínov, závisí na žiakovi, pre akú intenzitu prípravy sa rozhodne. Najčastejšie pripravujeme žiakov priebežne počas celého školského roku, ale aj nárazovo každý deň týždeň – dva pred samotným testovaním. Doučovanie SŠ matematiky v podobe prípravy na SCIO testy pomôže aj pri príprave na maturitu z matematiky, resp. prijímacie pohovory na vysoké školy.

Prijímacie pohovory na vysokú školu

Skúsení lektori matematiky agentúry Cielene vám zaručia stopercentnú prípravu na prijímacie pohovory na vysokú školu z matematiky. Máme za sebou dlhoročnú prax so žiakmi, ktorí našu prípravu absolvovali a následne boli úspešne prijatí na viaceré vysoké školy. Ako príklad by sme uviedli tie, s ktorými máme najbohatšie skúsenosti a sú známe tým, že kladú veľký dôraz na matematiku na prijímacích pohovoroch:

  • Ekonomická univerzita v Bratislave,
  • Fakulta managementu UK,
  • Slovenská Technická Univerzita,
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
  • Technická univerzita v Košiciach,
  • Masarykova univerzita v Brne.

Jednou z možností prípravy je jednorázové, prípadne krátkodobé doučovanie SŠ matematiky spojené s vysvetlením posledných nezrovnalostí alebo náročnejších príkladov pred samotnými prijímacími pohovormi. Tou druhou (a aj častejšie potrebnou) je možnosť dlhodobej spolupráce vo forme doučovaní matematiky prebiehajúcich jeden alebo viackrát týždenne, kde postupne preberieme všetky potrebné kapitoly, cielene podľa potrieb konkrétneho žiaka.

Reparáty

Venovalo vaše dieťa počas školského roka málo pozornosti matematike a teraz mu preto hrozí reparát? Vieme vám pomôcť. Príprava na reparát s doučovateľmi agentúy Cielene je zostavená tak, aby sme na jednotlivých hodinách postupne znova prebrali učivo, ktoré už bolo prebraté počas školského roka. Samozrejmosťou sú domáce úlohy, ktorými si žiak overí nadobudnuté vedomosti.

V školskom roku 2014/ 2015 s nami úspešne prešlo reparátom z matematiky celkovo 58 žiakov základných aj stredných škôl, čo predstavuje 100% úspešnosť v príprave na reparát s Cielene. Naši doučovatelia dokážu pomôcť s reparátom aj naozaj “beznádejným” prípadom, čo svedčí o ich vysokej odbornosti a kvalite.

Príprava na reparát z matematiky začína zväčša začiatkom júla, ale určite sa dohodneme aj na skoršom, prípadne neskoršom začiatku doučovania.

Našli ste, čo ste hľadali?

Tak nestrácajte čas. Vaše prvé doučovanie môžete absolvovať ešte dnes.

Napíšte nám

Hľadali ste niečo iné?

Základná škola

Prejdi späť

Vysoká škola

Prejdi ďalej

Prípravné kurzy

Prejdi ďalej

ContactUs.com