0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Doučovanie VŠ matematiky

Limity, derivácie, integrály či matice. Žiaden problém!

Vypracovanie príkladov

Pošlete nám materiály, dohodneme sa na cene a vypracované príklady môžete mať na stole hoci aj dnes. Príklady vypracujeme jedine ako podklady k učeniu, nevypracujeme domáce úlohy a zadania.

i

Doučovanie na zápočty a skúšky

Naučíme vás matematiku od základov až po odborné a náročné vysokoškolské učivo. Niekedy aby ste prešli a inokedy aby skúška dopadla na známku, akú ste si vysnívali.

Príchod na vysokú školu znamená príval nových a zaujímavých predmetov. Niektorých však dokáže nepríjemne prekvapiť vysokoškolská matematika, a to aj napriek očakávaniam, že sa s ňou už nikdy nestretnú. Pravidelné (a pochopiteľne aj nepravidelné) doučovanie z matematiky z materiálov študenta podporené zásobou našich interných príkladov zabezpečí presnú a cielenú prípravu, vďaka ktorej matematika neostane do ďalšieho semestra ako neukončený predmet. Počas hodín sa zameriame na slabé stránky a tie príklady, ktoré spôsobujú žiakovi najväčšie ťažkosti. Samozrejmosťou je prerátanie starších písomiek k predmetu a v prípade záujmu a spolupráce zo strany žiaka aj domáce úlohy.
Vyskúšajte doučovanie VŠ matematiky s Cielene!

Najlepšie je začať s doučovaním na začiatku semestra, avšak dokážeme zabezpečiť tiež expresné doučovanie menej ako 24 hodín pred termínom skúšky.


Čo a koľko doučujeme

  • Matematická analýza – limity, derivácie, extrémy funkcií, integrály, rady a postupnosti 43%
  • Algebra – matice, determinanty 26%
  • Pravdepodobnosť a štatistika 7%
  • Lineárne programovanie (simplexová metóda) a nelineárne programovanie 7%
  • Diferenčné a diferenciálne rovnice 6%
  • Teória hier 1%
  • Finančná matematika – úrokovanie, opcie a iné deriváty akcií, oceňovanie, modely 6%
  • Mikroekonómia a makroekónómia 3%
  • Ekonometria 1%

Našli ste, čo ste hľadali?

Tak nestrácajte čas. Vaše prvé doučovanie môžete absolvovať ešte dnes.

Napíšte nám

Hľadali ste niečo iné?

Základná škola

Prejdi späť

Stredná škola

Prejdi späť

Prípravné kurzy

Prejdi ďalej

ContactUs.com