0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Doučovanie z matematiky pre základné školy

Hľadáte kvalitné doučovanie ZŠ matematiky? Nezáleží na tom, či má vaše dieťa v učive základoškolskej matematiky len drobné nezrovnalosti, alebo učivu preberanému v škole nestíha rozumieť a potrebuje pravidelnú prípravu, možno aj viackrát týždenne. Máme bohaté skúsenosti s doučovaním žiakov všetkých vekových kategórií, rovnako kvalitne a efektívne doučujeme tých najmenších školákov ako i tínedžerov.


Pravidelná/expresná príprava

Doučovanie ZŠ matematiky vo forme pravidelnej prípravy na hodiny matematiky odporúčame predovšetkým žiakom, ktorí majú dlhodobejšie problémy s matematikou a chcú ich prekonať a zlepšiť svoje študijné výsledky. Doučovanie matematiky by sa v týchto prípadoch malo stať pravidelnou rutinou pre žiaka, podobne ako chodenie do školy alebo na iné záujmové krúžky. Našim žiakom dokážeme pomôcť nadobudnúť stratené sebavedomie, a zaradiť sa tak do kolektívu. V závislosti od (ne)vedomostí žiaka odporúčame doučovania v intenzite aspoň 1 x týždenne 90 minút, resp. 2 x týždenne 60 minút.

Expresná príprava z učiva ZŠ matematiky je určená skôr pre lepších žiakov, ktorým stačí pred písomkou či odpoveďou z matematiky jedno – dve sedenia s doučovateľom. Slúži aj na zopakovanie učiva po prázdninách či dobratie zameškaného učiva matematiky po chorobe a dovolenke.

Prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá

Vaše dieťa pripravíme na prijímacie pohovory z matematiky na osemročné gymnázium tak, aby ho v teste nič neprekvapilo. Príprava začína väčšinou už v septembri v intenzite 1-2 x týždenne po 90 minút, samozrejme, neskorší začiatok je tiež možný. V takom prípade sa žiak s doučovateľom stretáva častejšie. Na doučovaní sa pracuje s minuloročnými zadaniami prijímacích pohovorov a vlastnými príkladmi agentúry Cielene.
Popri individuálnej príprave zo ZŠ matematiky na prijímacie pohovory tiež v Bratislave organizujeme skupinové prípravné kurzy.

Testovanie 9

Popri skupinových prípravných kurzoch, ktoré organizujeme v našich učebniach na Záhradníckej 25 v Bratislave, ponúkame aj individuálnu prípravu na Testovanie 9 (monitor) z matematiky s doučovateľom v pokojnom domácom prostredí. Pravidelnou prípravou odstránime stres z blížiaceho sa testovania a pripravíme pôdu aj pre prijímacie pohovory na strednú školu.

Ponúkame jednorazové doučovanie ZŠ matematiky tesne pred samotným testovaním (v prípade, že dieťa s učivom nemá veľké ťažkosti a potrebuje len zhrnúť základné poznatky), ako aj pravidelné doučovanie počas celého školského roka. So žiakmi na takýchto hodinách postupne vyriešime všetky “monitory” z matematiky z predchádzajúcich rokov, zameriame sa na kritické príklady a učivá, ktoré robia žiakom najväčšie problémy, a zabezpečíme im tak stopercentnú prípravu. Pravidelnosť jednotlivých doučovaní závisí na dohode, odporúčame však minimálne jedno až dve stretnutia týždenne v rozsahu 90 minút.

Prijímacie pohovory na strednú školu

Prijímacie pohovory na strednú školu môžu byť naozaj zaťažkávacou skúškou pre vedomosti z matematiky. Pri prepočítavaní minuloročných testov študenti často zisťujú, že aj napriek vynikajúcim známkam z matematiky počas celého doterajšieho štúdia ich vedomosti na úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov jednoducho nestačia. Vtedy je namieste zaistenie pravidelného doučovania ZŠ matematiky v rozsahu jeden – až dvakrát týždenne v dĺžke 90 minút.
V prípade slabších žiakov, ktorí majú chuť učiť sa a venovať matematike čas, odporúčame intenzívnejšie doučovanie, ktoré sme schopní nastaviť už po prvej hodine žiaka s doučovateľom. Intenzita doučovaní sa môže počas školského roka upraviť v závislosti od výsledkov vykazovaných žiakom na doučovaniach či v škole.

Samotná príprava na prijímacie pohovory prebieha zvyčajne v dvoch fázach:

  • príprava na Testovanie 9: V tejto časti sa zameriame na prerátanie minuloročných zadaní z matematiky z Testovania 9, ktorého výsledky považujeme za smerodajný ukazovateľ v meraní vedomostí žiaka. Predmetom doučovania v tejto časti je “všeobecná matematika” podľa učebných osnov pre základné školy.
  • príprava na prijímacie pohovory: V tejto časti sa zameriavame na prerátanie testov z prijímacích pohovorov z matematiky na vybranú školu v minulých rokoch, preverujeme požiadavky a hľadáme “typické” úlohy, na ktorých riešenie sa ďalej sústredíme.

Niektoré stredné školy a gymnáziá, na ktoré naši žiaci úspešne absolvovali prijímacie pohovory z matematiky:

Reparáty

Venovalo vaše dieťa počas školského roka málo pozornosti matematike a teraz mu preto hrozí reparát? Dokážeme vám pomôcť. Príprava na reparát z matematiky s doučovateľmi agentúy Cielene je zostavená tak, aby sme na jednotlivých hodinách postupne znova prebrali učivo, ktoré už bolo prebraté počas školského roka. Samozrejmosťou sú domáce úlohy, ktorými si žiak overí nadobudnuté vedomosti.

V školskom roku 2014/ 2015 s nami úspešne prešlo reparátom z matematiky celkovo 57 žiakov základných aj stredných škôl, čo predstavuje 100% úspešnosť v príprave na reparát s Cielene. Naši doučovatelia dokážu pomôcť s reparátom aj naozaj “beznádejným” prípadom, čo svedčí o ich vysokej odbornosti a kvalite.

Príprava na reparát z matematiky začína zväčša na začiatku júla, ale určite sa dohodneme aj na skoršom, prípadne neskoršom začiatku doučovania.

Našli ste, čo ste hľadali?

Tak nestrácajte čas. Vaše prvé doučovanie môžete absolvovať ešte dnes.

Napíšte nám

Hľadali ste niečo iné?

Stredná škola

Prejdi ďalej

Vysoká škola

Prejdi ďalej

Prípravné kurzy

Prejdi ďalej

ContactUs.com