0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Doučovanie zo slovenského jazyka a literatúry pre základné školy

Doučovanie ZŠ slovenčiny

Hľadáte doučovanie ZŠ slovenčiny? Nezáleží na tom, či má vaše dieťa v učive slovenského jazyka a literatúry len drobné nezrovnalosti, alebo učivu preberanému v škole nestíha rozumieť a potrebuje pravidelnú prípravu, možno aj viackrát týždenne. Máme bohaté skúsenosti s doučovaním slovenčiny žiakov všetkých vekových kategórií, rovnako kvalitne a efektívne doučujeme tých najmenších školákov ako i tínedžerov.


Pravidelná/expresná príprava

Pravidelnú prípravu a doučovanie na hodiny slovenského jazyka odporúčame predovšetkým žiakom, ktorí majú dlhodobejšie problémy s daným predmetom a chcú ich prekonať. Doučovanie ZŠ slovenčiny by sa v týchto prípadoch malo stať pravidelnou rutinou pre žiaka, podobne ako chodenie do školy. Našim žiakom dokážeme pomôcť nadobudnúť stratené sebavedomie, a zaradiť sa tak do kolektívu. V závislosti od (ne)vedomostí žiaka odporúčame doučovania v intenzite aspoň 1 x týždenne 90 minút.

Expresná príprava je určená skôr pre lepších žiakov, ktorým stačí pred písomkou jedno – dve sedenia s doučovateľom. Slúži aj na zopakovanie učiva po prázdninách či dobratie zameškaného učiva po dovolenke.

 

Prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá

Vaše dieťa pripravíme na prijímacie pohovory zo slovenčiny na osemročné gymnázium tak, aby ho v teste nič neprekvapilo. Príprava na osemročné gymnáziá začína väčšinou už v septembri v intenzite 1-2 x týždenne 90 minút, samozrejme, neskorší začiatok je tiež možný. Skupinové prípravné kurzy zo slovenčiny začínajú v októbri. V takom prípade sa žiak s doučovateľom stretáva častejšie. Na doučovaní sa pracuje s minuloročnými zadaniami prijímacích pohovorov zo slovenčiny a vlastnými príkladmi a úlohami agentúry Cielene.

 

Testovanie 9

Popri skupinových prípravných kurzoch, ktoré organizujeme v našich učebniach, ponúkame aj individuálnu prípravu zo slovenčiny s doučovateľom v pokojnom domácom prostredí. Pravidelnou prípravou odstránime stres z blížiaceho sa testovania a pripravíme pôdu aj pre prijímacie pohovory na strednú školu . Ponúkame jednorazové doučovanie tesne pred samotným testovaním (v prípade, že dieťa s učivom nemá veľké ťažkosti a potrebuje len zhrnúť základné poznatky), ako aj pravidelné doučovanie ZŠ slovenčiny počas celého školského roka. So žiakmi na takýchto hodinách postupne vyriešime všetky “monitory” z predchádzajúcich rokov, a zabezpečíme im tak stopercentnú prípravu. Pravidelnosť jednotlivých doučovaní závisí na dohode, odporúčame však minimálne jedno stretnutie týždenne v rozsahu 90 minút.

 

Prijímacie pohovory na strednú školu

Prijímacie pohovory na strednú školu môžu byť naozaj zaťažkávacou skúškou pre vedomosti zo slovenčiny. Pri vypracovávaní minuloročných testov zo SJ študenti často zisťujú, že aj napriek vynikajúcim známkam zo slovenčiny počas celého doterajšieho štúdia ich vedomosti na úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov jednoducho nestačia. Vtedy je namieste zaistenie pravidelného doučovania v rozsahu jeden – až dvakrát týždenne.
V prípade slabších žiakov, ktorí majú chuť učiť sa a venovať slovenčine čas, odporúčame intenzívnejšie doučovanie, ktoré sme schopní nastaviť už po prvej hodine žiaka s doučovateľom. Intenzita doučovaní sa môže počas školského roka upraviť v závislosti od výsledkov vykazovaných žiakom na doučovaniach či v škole.

Samotná príprava na prijímacie pohovory prebieha zvyčajne v dvoch fázach:

  • príprava na Testovanie 9 (V tejto časti sa zameriame na prerátanie minuloročných zadaní zo slovenčiny z Testovania 9, ktorého výsledky považujeme za smerodajný ukazovateľ v meraní vedomostí žiaka. Predmetom doučovania v tejto časti je “všeobecná slovenčina” podľa učebných osnov pre základné školy.)
  • príprava na prijímacie pohovory (V tejto časti sa zameriavame na prerátanie testov z prijímacích pohovorov na vybranú školu v minulých rokoch, preverujeme požiadavky a hľadáme “typické” úlohy, na ktorých riešenie sa ďalej sústredíme.)

Popri individuálnej príprave organizujeme aj skupinové kurzy prípravy na Testovanie 9 (monitor) a prijímačky na SŠ.

Niektoré stredné školy a gymnáziá, na ktoré naši žiaci absolvovali prijímacie pohovory:

  • Spojená škola – Gymnázium, Novohradská 3,
  • Spojená škola – Gymnázium, Metodova 2,
  • Gymnázium, Grosslingová 18,
  • Gymnázium, Ladislava Sáru 1,
  • Gymnázium Laca Novomeského, Tomášikova 2,
  • Gymnázium, Pankúchova 6.
Reparáty

Venovalo vaše dieťa počas školského roka málo pozornosti slovenčine a teraz mu preto hrozí reparát? Vieme vám pomôcť. Príprava na reparát zo slovenského jazyka a literatúry s doučovateľmi agentúy Cielene je zostavená tak, aby sme na jednotlivých hodinách postupne znova prebrali učivo, ktoré už bolo prebraté počas školského roka. Samozrejmosťou sú domáce úlohy, ktorými si žiak overí nadobudnuté vedomosti.

V školskom roku 2014/ 2015 s nami úspešne prešlo reparátom z matematiky celkovo 32 žiakov základných aj stredných škôl, čo predstavuje 100% úspešnosť v príprave na reparát s Cielene. Naši doučovatelia dokážu pomôcť s reparátom aj naozaj “beznádejným” prípadom, čo svedčí o ich vysokej odbornosti a kvalite.

Príprava na reparát zo slovenčiny začína zväčša v polovici júla, ale určite sa dohodneme aj na skoršom, prípadne neskoršom začiatku doučovania.

Našli ste, čo ste hľadali?

Tak nestrácajte čas. Vaše prvé doučovanie môžete absolvovať ešte dnes.

 

Napíšte nám

Hľadali ste niečo iné?

 

Stredná škola

Prejdi ďalej

 

Vysoká škola

Prejdi ďalej

 

Prípravné kurzy

Prejdi ďalej

 

ContactUs.com