0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Doučovanie vs. zlé známky. Ako môžeme pomôcť?

Prvé dva mesiace školského roka sú za nami. Je pomerne časté, že nie všetky známky sú práve také, ako by sme si ako rodičia predstavovali. Návšteva rodičovského združenia je v tomto prípade mixom všetkého: nádeje, vzrušenia, obáv, strachu, nadšenia, znechutenia, namosúrenia. Množstvo študentov a rodičov môže bojovať s pocitom bezmocnosti akonáhle zistia, že známky nevyzerajú tak dobre, ako pôvodne dúfali. Ako to vyriešiť? V Cielene jednoznačne odporúčame doučovanie.

Pri oprave zlých známok (ale najmä ich predchádzaniu) predstavuje doučovanie matematiky, fyziky, chémie, biológie, slovenčiny či angličtiny s individuálnym doučovateľom zvyčajne to najlepšie riešenie a prvý krôčik k zlepšeniu doterajších a získaniu vytúžených študijných výsledkov.

Doučovanie s individuálnym doučovateľom žiakovi pomôže:

– Vybudovať u žiaka potrebné sebavedomie,
– Znížiť stres vyplývajúci zo skúšania, odpovede pred tabuľou či pred rôznymi štandardizovanými testami ako Testovanie 9 či maturita, príp. prijímacími pohovormi na osemročné, bilingválne či štandardné gymnáziá,
– Zlepšiť pochopenie komplexných tém a ich prelínanie napríklad v oblasti matematika/ fyzika, chémia/ biológia,
Získať dobré učebné návyky,
– Zlepšiť organizáciu študijných povinností a plánovanie učenia,
– Rozvinúť konceptuálne myslenie,
– Zlepšiť a rozšíriť vedomosti z konkrétneho predmetu, upevniť základy,
– Dosiahnuť lepšie študijné výsledky.

Ako rodičia si musíme byť istí, že deťom poskytujeme všetku možnú podporu, ktorú potrebujú k dosiahnutiu svojich akademických cieľov. Je mimoriadne dôležité, aby sme im pomohli stanoviť reálne ciele a úprimne sa zaujímali o ich obavy či strach z učenia. Jednoznačne najlepším spôsobom, ako pomôcť dieťaťu zlepšiť známky, je však objednanie individuálneho doučovania – či už je to z matematiky alebo slovenčiny, angličtiny alebo chémie, príp. kombinácie predmetov.

Takže, ako nám individuálne doučovanie dokáže pomôcť?

Na individuálnom doučovaní venuje doučovateľ svoju plnú pozornosť žiakovi, čo znamená, že dokáže naplno ohodnotiť a zistiť jeho silné a slabé stránky. Na základe zisteného doučovateľ rozhodne o najlepšej učebnej stratégii, ktorá dokáže zabezpečiť učebný progres u žiaka. Systém výučby jeden na jedného by mal v optimálnom prípade vytvoriť pre žiaka prostredie, v ktorom sa cíti komfortne, a kde sa môže bez obáv opýtať na akýkoľvek koncept, ktorému aktuálne nerozumie. Zas a znovu sa môže s doučovateľom vracať k nepochopenému učivu, nejasnému postupu, a to bez obáv, že ho ostatní žiaci či nebodaj samotný učiteľ vysmeje. Nezávisí na tom, či sa jedná o doučovanie matematiky, fyziky, slovenčiny či anglického jazyka.

Individuálny doučovateľ Cielene má zvyčajne svoj vlastný, osobitý štýl výučby a dokáže na doučovaniach vytvoriť zábavnú, zaujímavú a príjemnú atmosféru. Výučbu prispôsobí učebnému štýlu vášho dieťaťa, jeho potrebám a potenciálnym problémom. Je však zrejmé, že doučovanie nepôsobí zázračne a potrebná je tiež snaha zo strany dieťaťa a jeho rozhodnutie získať dobré známky.

V závislosti od množstva učiva a kvantity zlých známok je na vás a žiakovi, či sa rozhodnete pre doučovanie jeden- alebo dvakrát do týždňa. Doučovanie raz za štrnásť dní prípadne s nižšou intenzitou podľa aktuálnej potreby neodporúčame, nakoľko medzery medzi jednotlivými stretnutiami znižujú pozitívny efekt.

ContactUs.com