0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Doučovanie matematiky

Hľadáte kvalitné doučovanie matematiky? Pomôžeme pri malých aj veľkých problémoch s učivom matematiky všetkých úrovní, pripravíme na prijímacie pohovory na osemročné a bilingválne gymnáziá, prijímacie pohovory na stredné školy, Testovanie 9 (monitor z matematiky), maturity z matematiky, International Baccalaureate, či pri prechode na novú školu. Naši doučovatelia vás doučia akékoľvek učivo matematiky ZŠ, SŠ, VŠ. „Zrelým“ žiakom budeme oporu pri zopakovaní učiva veľakrát zatracovanej matematiky pri návrate do školských lavíc, vysokoškolákom pri vypracovaní príkladov z viacerých oblastí matematickej analýzy či algebry, ale aj starších zadaní skúšok z vysokoškolskej matematiky.

Problémy s matikou?

V Cielene riešime problémy hneď.
Nečakajte ani vy.
Veď lepšie známky začínajú u nás.

Kontaktujte nás

Ako to funguje?

Kontaktujte nás telefonicky/mailom

Naši pracovníci vám vyberú a pošlú profil doučovateľa

Prvé doučovanie môžete absolvovať ešte dnes

Z

Výsledky sú viditeľné už po prvej hodine

ContactUs.com