0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Doučujeme budúcu elitu národa. Hádajte čo

Popri doučovaní matematiky, fyziky, chémie a biológie základnej a strednej školy doučujeme každoročne aj vysokoškolákov. Táto skupina našich zákazníkov je tou najčastejšie sa obmieňajúcou, pretože priemerného vysokoškoláka doučujeme práve jeden semester, ktorý potrebuje na zvládnutie zápočtov a skúšky z VŠ matematiky alebo iného predmetu. Zaujíma vás, koho doučujeme najčastejšie a s čím potrebuje budúca elita národa pomôcť?

Ekonómovia alebo budúci guvernéri NBS-ky
Študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave doučujeme asi najčastejšie, čo súvisí aj s veľkosťou univerzity. Požiadavka je jasná: matematika. Budúci ekonómovia sa na nás obracajú najmä po príchode na vysokú školu prekvapení požiadavkami na úroveň vedomostí. Doučujeme ich definičné obory, limity, derivácie, priebeh funkcií, integrály, ale aj nevyhnutnú ekonomickú matematiku. Niektorí nás kontaktujú s požiadavkou na doučovanie až v druhom roku štúdia, keď „prenášajú“ matematiku z prvého ročníka a prípravu už nechcú podceniť. Doučujeme ale aj štatistiku a iné chuťovky. Najčastejšie hľadajú doučovanie študenti z Obchodnej fakulty a Fakulty podnikového manažmentu. Doučujeme viac ekonómiek ako ekonómov.

Manažéri
Vysokoškolskú matematiku doučujeme aj študentov Fakulty managmentu UK v Bratislave. Podobne ako na EUBE, budúci manažéri v nadnárodných spoločnostiach potrebujú pomôcť hlavne s maticovými operáciami a matematickou analýzou – trápia ich limity, derivácie integrály. Veď ako budú bez nás počítať rozpočty a odmeny?

Prírodovedci
Enviromentalisti, chemici, biológovia, geografi či geológovia. Ale aj odborníci na výživu ľudí. Kontaktujú nás kvôli doučovaniu vysokoškolskej matematiky, fyziky, chémie, biológie. A my radi pomôžeme.

Technickí inžinieri
Možno sa to nezdá, ale predovšetkým s matematikou, ale aj fyzikou či chémiou potrebujú veľakrát poradiť aj (ešte nepromovaní) „inžinýri“. V Bratislave alebo Trnave doučujeme predovšetkým matematiku žiakov Slovenskej technickej univerzity, medzi žiakmi Technickej univerzity v Košiciach a Žilinskej univerzity letí aj fyzika.
Špeciálna kategória: IT-čkari
Študentom Fakulty elektrotechniky a informatiky či Fakulty informatiky a informačných technológií rozširujeme vedomosti z matematiky vo veľkom. Doučujeme ich diskrétnu matematiku, matematickú analýzu, ale aj algebru. Sú to naši kamaráti, veď správny matfyzácky doučovateľ si s ITčkarom rozumie úplne perfektne.
Špeciálna kategória: Piloti a letci
Fyzika a matematika. Aj o tom je Letecká fakulta v Košiciach. Aj naši košickí doučovatelia prispievajú k tomu, že v budúcnosti váš pilot úspešne pristane alebo vás odvezie na dovolenku do Turecka.

Farmaceuti
Študenti na farmaceutických fakultách v Bratislave alebo Košiciach potrebujú najčastejšie pomôcť s matematikou, ktorá sa na týchto odboroch počíta vo veľkom. To, že váš liek bude namiešaný v správnom pomere (možno aj použitím diferenčných a diferenciálnych rovníc) a bude fungovať tak, ako má, je zásluhou aj našich doučovateľov.

Právnici
Používanie správnych logických argumentov a zdôvodňovania sú kľúčovou schopnosťou pre každého správneho právnika. Logiku doučujeme právnikov predovšetkým v Bratislave a Trnave.

ContactUs.com