0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Fyzika - stredná škola

Nezáleží na tom, či máte v učive len drobné nezrovnalosti, alebo učivu preberanému v škole nestíhate rozumieť a potrebujete pravidelnú prípravu, možno aj viackrát týždenne. Taktiež sme schopní a ochotní poskytnúť Vám rýchlu prípravu pred písomkou vo forme nárazového doučovania. Pomôžeme Vám aj v prípade, že potrebujete vypracovať projekt, labák alebo domácu úlohu.


Pravidelné/expresné doučovanie

Fyzika na strednej škole môže byť ťažkým orieškom aj pre tých žiakov, ktorí ju dovtedy zvládali bez menších ťažkostí. Žiakom, ktorí len potrebujú zopakovať učivo alebo vysvetliť drobné nezrovnalosti, ponúkame jednorazovú prípravu pred písomkou či ústnou odpoveďou z fyziky. Na druhej strane, žiakom, ktorí majú s fyzikou dlhodobejšie problémy, ponúkame pravidelnú prípravu –na zvládnutie veľkých medzier zvyčajne postačí doučovanie v intenzite 1 x týždenne 120 minút alebo 2 x týždenne 90 minút.

Doučovanie pre SŠ elektrotechnické

Lektori agentúry Cielene dokážu pomôcť aj študentom stredných škôl elektrotechnického zamerania. Tieto školy sa zameriavajú na fyziku a hlavne jej aplikáciu viac ako gymnáziá, preto je tu nutné uplatniť iný prístup, čo naši doučovatelia zvládajú s vynikajúcimi výsledkami.

 

Príprava na maturity

Maturita z fyziky je nutnou požiadavkou pri prijímaní na niektoré druhy vysokých škôl. Naši doučovatelia si s vami zopakujú všetko učivo počas dlhodobých príprav na maturity od septembra alebo v zrýchlenej príprave tesne pred ústnymi maturitami. Tempo doučovania je prispôsobené individuálnym potrebám a vedomostiam žiaka. Z našich skúseností odporúčame doučovanie aspoň 1 x týždenne v rozsahu 120 minút.

Príprava na prijímacie pohovory na VŠ

Prijímacie pohovory na farmaceutické fakulty, lekárske alebo veterinárne fakulty často obnášajú aj pre veľa žiakov „nutné zlo“ – otázky z fyziky. Naši lektori pomôžu všetkým študentom zvládnuť strach z tejto časti prijímacích pohovorov a pripravia vhodný základ do prvých semestrov vysokej školy.

Reparáty

Príprava na reparát z fyziky s doučovateľmi agentúy Cielene je zostavená tak, aby sme na jednotlivých hodinách postupne znova prebrali učivo, ktoré už bolo prebraté počas školského roka. Samozrejmosťou sú domáce úlohy, ktorými si žiak overí nadobudnuté vedomosti.

V školskom roku 2012/ 2013 s nami úspešne prešlo reparátom z fyziky celkovo 15 žiakov základných aj stredných škôl, čo predstavuje 100% úspešnosť v príprave na reparát s Cielene.

Príprava na reparát z fyziky začína zväčša v polovici júla, ale určite sa dohodneme aj na skoršom, prípadne neskoršom začiatku doučovania.

Našli ste, čo ste hľadali?

Tak nestrácajte čas. Vaše prvé doučovanie môžete absolvovať ešte dnes.

Napíšte nám

Hľadali ste niečo iné?

Základná škola

Prejdi späť

Vysoká škola

Prejdi ďalej

ContactUs.com