0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Gramatické chyby #1

Oni/ony/sami/samy/radi/rady

Oni, sami a radi sa viažu na životný mužský rod.
Ony, samy a rady sa viažu na ostatné rody  – neživ. mužský, stredný a ženský rod.

Oni tam pôjdu radi sami. (chlapi)
Ony tam pôjdu rady samy. (ženy, deti)
Duby tam stáli samy. (neživotný mužský rod)

Pozor: Spojenie ‘Dievčatá nikdy nie sú samé’ je nesprávne, pretože slovo samé sa používa na vyjadrenie väčšieho množstva vecí toho istého druhu, nie na vyjadrenie samoty.
Napr. Sú tu samé ženy a žiadni muži.

ContactUs.com