0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Gramatické chyby #2

Predložky s/z a so/zo

Predložky z/zo sa viažu na genitív (pýtame sa: z koho/z čoho?).
Predložky s/so sa viažu na inštrumentál (pýtame sa: s kým/s čím?).

Keď sme prišli s kamarátkou (s kým?) z kina (z čoho?) domov,  stretli sme sa s problémom (s čím?) zo slovenského jazyka (z čoho?).

ContactUs.com