0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Gramatické chyby #3

Chcete vyhrávať? Mali by ste vedieť, ako sa skloňuje slovo medaila.

Podstatné meno medaila sa skloňuje pravidelne podľa vzoru žena.
V jednotnom čísle má tvary:

N medaila
G (od) medaily
D (k) medaile
A medailu
L (o) medaile
I (s) medailou

V množnom čísle:

N medaily
G (bez) medailí
D (k) medailám
A medaily
L (o) medailách
I (s) medailami

Pri skloňovaní sa často nesprávne tvorí tvar genitívu, datívu a lokálu jednotného čísla (bez medaile, k medaili, o medaili namiesto tvarov zodpovedajúcich kodifikovanej podobe spisovnej slovenčiny bez medaily, k medaile, o medaile). Pri vzore žena neexistuje v genitíve jednotného čísla prípona -e a príponu -i v datíve a v lokáli jednotného čísla majú pri vzore žena iba cudzie podstatné mená zakončené na -ea ako idea, orchidea, Kórea, Andrea.
Podobne pre nominatív množného čísla neexistuje dvojtvar medaile/ medaily, správna je len druhá možnosť.

 

ContactUs.com