0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Gramatické chyby #4

Prvýkrát, prvý raz

Nesklonná násobná číslovka typu prvýkrát, ktorá vyjadruje poradie, sa píše spolu – teda správne prvýkrát, tretíkrát, poslednýkrát.
Násobná číslovka typu prvý raz, má v prvej časti radovú číslovku (prvý) a v druhej časti podstatné meno (raz), sa píše sa oddelene – teda správne prvý raz, druhý raz, ostatný raz.

Príklad:
Tentokrát ma na vysokú školu neprijali, ale druhý raz to už dám.

ContactUs.com