0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Hlásime sa na osemročné gymnázium. Čo (ne)robiť?

Takže ste sa rozhodli. Poradili ste sa s dieťaťom, manželom či manželkou a rozhodli ste sa, že skúsite prijímacie pohovory na osemročné gymnázium. Skúsite, lebo takáto príprava sa týka celej rodiny. Vaša pomocná ruka, či už vo forme kompletnej prípravy, asistencie pri opakovaní či opravovaní testov, výbere doučovateľa alebo ako morálna podpora budú potrebné. Ako to teda zvládať?

Pravidelná príprava

Bude to znieť ako klišé, ale pravidelná príprava je dôležitá – aj v príprave vynikajúcich žiakov, ktorí sa hlásia do prímy. Žiak môže mať vynikajúce známky, no dokiaľ neskúsi testy riešiť sám, veľa to nenapovie. Z našich skúseností vieme, že kvalita výučby na základných školách sa rôzni, a preto najlepší žiak na jednej škole môže patriť k priemerným na inej. Pri príprave z matematiky alebo slovenského jazyka popri opakovaní učiva z predchádzajúcich ročníkov nezabúdajte na precvičovanie. Vynikajúce sú knižky z vydavateľstva Enigma Mama, otec, pripravte ma do prímy (matematika) či Chystáme sa do prímy (slovenský jazyk) od Terézie Lampertovej z vydavateľstva Príroda.
U nás v Cielene organizujeme prípravné kurzy alebo individuálne doučovanie na prijímačky na osemročné gymnázium najčastejšie v intenzite 1 x týždenne 90 minút doučovania na jeden predmet. Pri príprave je osvedčené stanoviť pravidelný termín, ktorý žiak berie ako krúžok navyše počas piateho ročníka. Určite by však príprava nemala zabrať všetok voľný čas dieťaťa.

Zamerajte sa na kritické otázky

Pri prechádzaní starších testov si treba všímať, ktoré príklady z prijímacích pohovorov robia žiakovi najväčšie problémy. Sú to slovné úlohy, počítanie s veľa operáciami či premena jednotiek? Niekedy môže žiaka zmiasť formulácia a nevie odpovedať, hoci pri inom zadaní by ju zvládol perfektne. Značte si kritické otázky a priebežne ich pri príprave opakujte. Snažte sa dieťaťu vysvetliť, ako chápať konkrétnemu zadaniu. Nezabudnite zdôrazniť dôležitú vec, na ktorú sa pri príprave často zabúda – začať vždy od tých otázok, ktoré žiak vie a sú preňho najľahšie, a tie najťažšie si nechať na koniec. Pre veľa dospelých je to dnes samozrejmá vec, ale overte si, či je taká samozrejmá aj pre nádejného primána.
Trénujte čítanie s porozumením nielen na testoch, ale aj pri iných predmetoch. Je to jedna z kľúčových vlastností, ktoré by mal žiak zvládať a v živote ju reálne využije.
Zamerajte sa tiež na typy testových otázok, čo sa týka výberu odpovede. V niektorých je práve jedna správna odpoveď, v iných viac, niekde je potrebné vlastné vysvetlenie žiaka. Naučte sa používať vylučovaciu metódu, trénujte skúšku správnosti. Nezabúdajte riešiť rôzne typy úloh, dbajte dôraz na správny zápis a na to, na čo sa konkrétna otázka pýta.

Zvládanie stresu

Trénuje zvládanie stresových situácií. Vysvetlite dieťaťu dôležitú vec – totiž veľakrát na testoch nie je dôležité, koľko bodov dosiahne, ale ako sa umiestni v porovnaní s ostatnými žiakmi. Napriek zlému pocitu sa môže žiak umiestniť naozaj vysoko na výsledkovej listine. Naučte dieťa sledovať čas pri vypracovaní testov, nosiť hodinky a nechať si vždy priestor na dôkladnú kontrolu vypracovaných otázok. Zdôrazňujte postup od najľahších príkladov/ úloh k tým najťažším.

Porovnanie s ostatnými

Pri domácej príprave rodičia často zabúdajú na to, že pohodlné podmienky doma v teplákoch sú pre žiaka úplne iné ako tie, ktoré vzniknú na prijímacích pohovoroch – s množstvom cudzích vystrašených či sebavedomých tvárí iných účastníkov, v neznámej triede a s nepoznanou pani učiteľkou. Z času na čas sa preto dohodnite s inými rodičmi a vytvorte fiktívne testovacie podmienky u niekoho doma alebo ideálne v kancelárii či v škole. Rozdajte testy, stanovte čas na vypracovanie, prehovorte napríklad vašu sestru alebo kolegyňu, nech je „pani učiteľkou“ ona. Rozdajte povolené pomôcky. Sledujte, či deti vyplnia správne meno, či používajú správne znaky na vyplnenie správnych odpovedí. A trénujte.
Porovnanie s ostatnými je výhodou skupinových prípravných kurzov na osemročné gymnázium, lebo dieťa stretne aj iných žiakov ako svojich spolužiakov, ktorých vedomosti či spôsob myslenia pozná. Zistí, ako dôležité je reagovať a veľakrát získa aj predstavu o svojich skutočných vedomostiach.

Konkrétne osemročné gymnázium

Ak ste už rozhodnutí pre konkrétne osemročné gymnázium, zahrňte do prípravy aj tento faktor. Mnohé školy majú na svojich webstránkach k dispozícii na stiahnutie testy na osemročné gymnázium z minulých rokov, iné dokonca zverejňujú aj manuál pre rodičov a žiakov (v tomto smere mimoriadne chválime bratislavské Gymnázium Metodova). Zamerajte sa na poradie, v akom sa píšu prijímačky z jednotlivých predmetov, koľko času má žiak na vypracovanie, aké pomôcky sa môžu používať a povedzte o tom najmä žiakovi.

Nestavajte všetko na jedno kartu

Uvedomte si, že na osemročné gymnázium sa hlási omnoho viac žiakov, ako sú tieto školy schopné prijať. A každý z týchto žiakov je vynikajúci študent, dokonca väčšina z nich mala na vysvedčení stále samé jednotky. Nestavajte preto všetko na jednu kartu a určite nedajte dieťaťu pocítiť, že ak prijímacie pohovory nespraví, budete ho mať menej radi. Ďalšiu šancu bude mať v ôsmom ročníku pri prijímačkách na bilingválne gymnázium či Testovaní 9 v deviatom ročníku.

Doučovali sme a zabezpečili individuálnu i skupinovú prípravu na osemročné gymnáziá – napríklad Gymnázium Metodova, Gymnázium Ladislava Sáru, Gymnázium Grősslingova, Gymnázium Pankúchova, Gymnázium Vazovova (Gymnázium Jána Papánka), Spojenú školu Vincenta de Paul, Gymnázium M. R. Štefánika, Gymnázium Alejová, Gymnázium Antona Bernoláka a mnohé ďalšie bratislavské, košické, žilinské či iné gymnáziá.

Termíny prijímacích pohovorov na osemročné gymnáziá v školskom roku 2016/2017: 9.máj 2016 (pondelok) a 12.máj 2016 (štvrtok)

ContactUs.com