0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Jeden deň v živote doučovateľa – Miška D.

Dobrý deň, moje meno je Michaela a momentálne som v prvom ročníku magisterského štúdia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. S doučovaním slovenského jazyka a literatúry som začala ešte ako študentka na gymnáziu v Nitre, pomáhala som najmä kamarátom a ich mladším súrodencom. Po príchode na vysokú školu sa moje obzory otvorili a momentálne už druhý rok doučujem v tíme Cielene. V doučovaní sa z oblasti SJL sa venujem naozaj všetkému, pripravujem žiakov druhého stupňa do školy, píšeme spolu diktáty, preberáme školské učivo. Ďalej pripravujem deviatakov na monitor (Testovanie 9) zo slovenčiny a prijímacie pohovory na stredné školy. Aktívnych piatakov a ôsmakov pripravujem na osemročné, resp. bilingválne gymnáziá. Taktiež sa venujem príprave štvrtákov na maturity zo slovenského jazyka a literatúry, písomné aj ústne.

Deň, o ktorom vám napíšem, je pre mňa najplnší – pondelok. Keďže v tomto semestri nemám v pondelky školu, doobeda cestujem z Nitry do Bratislavy a od 13:45 začínam doučovať. Mojimi prvými pondelkovými žiakmi je trojica piatakov, Marek, Michal a Filip. Pripravujú sa na prijímacie pohovory na Gymnázium Jura Hronca, Metodovu a jeden aj na Tomášikovu. Kurz začali navštevovať ešte v novembri. Práca s nimi je veľmi príjemná, učivo štvrtého a piateho ročníka sme už dobrali, a preto teraz trénujeme písanie prijímačkových testov zo slovenčiny. V správnom pochopení zadania podľa môjho názoru tkvie viac ako polovica úspechu, preto musia nabrať prax, aby sa im nestalo, že napríklad pri viacnásobnej odpovedi budú vyberať iba jednu a naopak. Chalani sú aktívni, zapájajú sa a veľa sa aj nasmejeme. Som si istá, že prijímacie pohovory zvládnu všetci traja.

Ako druhú doučujem od 15:30 deviatačku Hanku. S prípravou na Testovanie 9 nás oslovili jej rodičia až koncom februára, takže času nie je extra veľa, ale postupne pracujeme, prechádzame staršie monitory zo slovenčiny, vysvetľujeme si nejasnosti. Hanka veľa pracuje aj doma, čo je vidno a práca s ňou ma preto baví. Po 6. apríli sa budeme pripravovať na prijímacie pohovory na gymnáziá, ktoré si vybrala.

Moje posledné pondelkové doučovanie je doučovanie siedmaka Tomáša v Petržalke, ktorý má diagnostikovanú dysgrafiu, dyskalkúliu aj dysortografiu. Nie je však integrovaný, ale hodnotený rovnako ako ostatní žiaci, preto na neho kladiem rovnaké požiadavky. Niektoré veci mu treba viackrát vysvetliť alebo zopakovať a trénovať, trénovať, trénovať. Aj to je dôvod, prečo sa s ním stretávam na doučovaniach slovenčiny dvakrát do týždňa. Z hľadiska prípravy je toto doučovanie pre mňa najnáročnejšie, ale do učiteľskej praxe pravdepodobne aj najužitočnejšie. Navyše, Tomáškovi rodičia sú veľmi príjemní, vždy mi spravia kávičku a aj tento pondelok ma pozvali u nich na večeru.

Po plnom pondelku sa teším na moje spolubývajúce, s ktorými preberieme všetky udalosti dňa.

ContactUs.com