0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Nahradia doučovateľov roboty?

Predstavte si zariadenie, ktoré dokáže prispôsobiť vzdelávací plán konkrétnemu žiakovi. O to sa snažia aj naši doučovatelia na každom jednom doučovaní. Teraz to vedci dokázali a vytvorili robota poskytujúceho individuálne vzdelávanie pre každé dieťa. Nový robot, Tega, je schopný prispôsobiť sa špeciálnym potrebám študentov a dokonca ich motivovať k učeniu.

Vedci z americkej MIT (Massachuttes Institute of Technology) vytvorili robota menom Tega, ktorý má slúžiť ako učiteľ či už v triede alebo mimo nej. Teoreticky by mal byť tento vynález schopný pomôcť tým žiakom, ktorí z rôznych dôvodov zaostávajú pri použití tradičných vzdelávacích metód. Hoci vzdelávací roboti nie sú žiadnou novinkou, Tega je oproti iným značne popredu. Dokáže totiž zachytiť a analyzovať emočný stav študenta, s ktorým práve pracuje. V závislosti od vyhodnotenia tohto stavu dokáže vytvoriť cielenú motivačnú stratégiu na prácu so žiakom.

Tega je chlpatý robot v žiarivých farbách. Bol špeciálne navrhnutý na to, aby umožnil dlhodobé interakcie so žiakom. Používa androidové zariadenie pre vyhodnocovaní pohybov, vnímania a myslenia. Takisto je schopný vhodne reagovať na správanie dieťaťa.

Vývoj robota prebiehal tak, že spočiatku opakoval emociálne reakcie študenta – tešil sa, keď bol študent nadšený, a bol rozrušený, keď sa študent nesústredil. Potom robot vyhodnotil vyplyv jednotlivých reakcií na správanie študenta a postupom času sa naučil, ako jeho reakcie ovplyvňujú zapojenie študenta a úspech v učení.

„Vieme, že učenie sa so spolužiakmi je dôležitým prostriedkom, ktorým sa deti učia nielen vedomostiam a zručnostiam, ale aj postojom a prístupom k učeniu – ako napríklad zvedavosti alebo odolnosti voči ťažkostiam,“ hovorí Cynthia Breazealová, docentka na MIT Media Laboratory, „čo nás fascinuje je fakt, že deti zdá sa interagujú s robotom ako so spolužiakom, čo otvára možnosť vyvíjať vzdelávacie technológie novej generácie, ktoré sa neorientujú len na kognitívne aspekty učenia, akými sú napr. učenie slovnej zásoby, ale tiež sociálne a citové aspekty vzdelávania.“

Vývojári zároveň zistili, že personalizačný proces trvá až osem týždňov od prvého stretnutia so žiakom. Je teda vysoko pravdepodobné, že niekedy je potrebná dlhšia doba na nájdenie optimálneho interakčného štýlu. Momentálne vývojári dúfajú, že sa im podarí zlepšiť učebný systém a dokonca vytvoriť robota pre deti s učebnými poruchami.

„Dieťa, ktoré je viac zvedavé, je schopné vydržať aj občasnú frustráciu, je schopné učiť sa s ostatnými a aj v celoživotnom vzdelávaní bude úspešnejšie,“ potvrdila Breazealová, „vývoj vzdelávacích technológií pre ďalšie generácie podporujúcich kognitívne, sociálne a emocionálne aspekty vzdelávania vo vysoko personalizovanom štandarde je vzrušujúce.“

Zdroj: hngn.sk

ContactUs.com