0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Naučte ho učiť sa

Dôležitou úlohou rodičov pri vzdelávaní milovaného potomka je zakoreniť v ňom dobré učebné návyky, ktoré mu nepochybne padnú vhod aj o päť, desať či pätnásť rokov. Je samozrejmé, že každé dieťa je jedinečné, či už je to v stravovacích návykoch či správaní sa k svojim rovesníkom alebo v učení. Niektorí študenti dosahujú lepšie akademické výsledky, tí iní zas slabšie. Ako sme písali na začiatku, je to predovšetkým na rodičoch, ako vychovajú svoje dieťa a je aj ich zodpovednosťou naučiť ho dobrým zvykom, ktoré sú mu schopné uľahčiť život už od malého malička. V nízkom veku dieťa napodobňuje svojich rodičov a učí sa hlavne od nich. Preto je extrémne zásadné, aby rodičia podnecovali svoje deti k zlepšeniu a vylepšeniu ich učebných návykov. Ako na to?

Oceňte a rozvíjajte záujmy vášho dieťaťa
Každé dieťa má iné záujmové oblasti alebo preferované aktivity. Podporujte preto vaše dieťa v rozvíjaní svojich záujmov, či už je to matematika, kreslenie, tanec alebo hra na ukulele. Dajte mu dostatok času a priestoru na ich pochopenie a porozumenie.

Naučte ho o význame povinností
Pýtajte sa detí na domáce úlohy alebo zadania, ktoré dostali od učiteľov v škole. Dbajte na to, aby si dieťa úlohy vždy pripravilo. Budujte v nich návyk robiť si domáce úlohy hneď ako ich dostanú a neodkladať ich na poslednú chvíľu.

Sledujte jeho štúdiá
Žiaci zvyknú zabúdať veci, ktoré sa v škole naučili alebo ktoré preberali. Preto sa o ich štúdium zaujímajte, pýtajte sa na veci, ktoré preberali, ktoré porozumeli a ktoré nie. Pokiaľ je to možné, preverte, či naozaj rozumejú veciam preberaným v škole.

Vytvorte z učenia rutinu
Našim klientom často vysvetľujeme ako veľkú výhodu pravidelného doučovania to, že sa z neho častom stane rutina, a teda podobne ako chodenie do školy sa aj doučovanie stane bežnou súčasťou ich školského života. Pokiaľ aj doučovanie nepotrebujete a stačí vám učenie, naučte dieťa učiť sa v rovnakom čase, napríklad po príchode zo školy, pred tréningom či po vašom príchode z práce. Cez víkend si tiež vyhraďte čas venovaný škole a školským povinnostiam a nemeňte ho.

Naučte ho počúvať
Naučte vaše dieťa počúvať rodičov, učiteľov či starších členov rodiny. Naučte dieťa počúvať a povzbudzujte ho v tom, aby splnilo zadania od učiteľov podľa ich požiadaviek.

V dnešnej dobe je práve vzdelanie jednou z najvýznamnejších starostí a obáv rodiča. Zabezpečiť dieťaťu dobré učebné návyky, naučiť ho učiť sa a pomôcť mu v rozvíjaní záujmov je skutočným kľúčom k úspechu.

ContactUs.com