0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Obľúbené chemické vtipy

Milujeme chémiu. Je všade okolo nás. Ale ešte viac milujeme chemické vtipy. Ktorý sa vám páči najviac? Napíšte nám do komentáru alebo pridajte svoj vlastný.

1.
Vedeli ste, že je možné sa schladiť na -273,15°C a stále byť 0K?

2.
Aký seriál radi pozerajú Cézium a Jód?
CSI.

3.
Čo je najdôležitejšie pravidlo v chémii?
Nikdy neolizujte lyžičku!

4.
Hélium vstúpi do baru.
Barman mu hovorí: „Vzácne plyny neobsluhujeme.“
Hélium nereaguje.

5.
Optimista vidí pohár ako poloplný. Pesimista vidí pohár ako poloprázdny. Chemik vidí plný pohár – polka v kvapalnom a polka v plynnom skupenstve.

6.
Prečo chemik pokrýva svoje topánky silikónovou gumou?
Aby zredukoval uhlíkovú stopu.

7.
Malý kúsok sodíka, ktorý býval v skúmavke sa zaľúbil do Bunsenovho horáku: „Bunsen, plameň lásky,“ hovorieval sodík, „topím sa vždy keď ťa vidím.“
Bensenov horák na to: „Je to len dočasná fáza.“

8.
Chemici nezomierajú, len prestanú reagovať.

9.
Fyzik, biológ a chemik stoja po prvýkrát na brehu oceánu. Fyziky je fascionovaný vlnami, povie, že musí preštudovať dynamiku ich turbulentného prostredia a už sa nevráti. Biológ zbadá medúzu, morského koníka, nejaké ryby. Nemôže odolať pokušeniu, tiež sa ponorí do vody a už sa nevráti. Chemik ostane stáť na brehu a zapíše si: „Fyzici a biológovi sú rozpustní v morskej vode.“

10.
Prečo Bór a Uhlík zamkli svoju sestru Chlóru vo veži?
Lebo bola priveľmi atraktívna.

11.
Prečo sa biely medveď rozpúšťa vo vode?
Lebo je polárny.

12.
Aké ovocie obsahuje bárium a dvojitú dávku sodíka?
BaNaNa!

13.
Učiteľ: „Popíšte vodík.“
Študent: „Je to prostitút.“
Učiteľ: „Kto vám to povedal?“
Študent: „Vy. Povedali ste, že nepatrí do žiadnej skupiny a reaguje takmer s každým prvkom v periodickej tabuľke.“

14.
Počul si, že Kyslík bol na rande s Draslíkom? Prebehlo to OK.

15.
Aký prvok je najlepším priateľom každej ženy?
Uhlík.

ContactUs.com