0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Obľúbené matematické vtipy PART 2

Od prvého zoznamu obľúbených matematických vtipov uplynul viac ako rok. Počuli, prečítali či pospomínali sme si na mnohé ďalšie. Tu sú. Príjemnú zábavu – najmä pri čísle 13 🙂

1.
Nech epsilon je záporný…

2.
Na štátnici z matematiky si študentka vytiahne otázku Pravdepodobnosť. Študentka nič nevie, za polhodinu z nej komisia nič nedostane. Predseda preto povie: „Dobre, nechajme to tak. Komisii bude určite stačiť, ak odpoviete na nasledujúcu otázku: Aká je pravdepodobnosť, že z tridsiatich dvoch žolíkových kariet vytiahnem kráľa? Kariet je tridsať dva, štyria králi, ťahám jednu kartu…“ Študentka sa chvíľu zamyslí a odpovie: „Päťdesiat percent,“ pričom pokračuje, „buď áno alebo nie.“

3.
Stretnú sa v kaviarni fyzik, matematik a filozof. Matematik vraví: „Viete, fyzika je vlastne len aplikovaná matematika.“ Filozof reaguje: „A  nie je matematika vlastne len aplikovaná filozofia?“ Matematik ho okríkne: „Sklapni a hneď mi dones to latte!“

4.
Matematik stojí zmätený pred kopírkou: „Zmačkol som jednostranná kópia a vyliezol mi Mobiov list…“

5.
Einstein-Pythagorova veta:
e = mc² = m.(a²+b²)

6.
Žena posiela manžela – matematika na nákup: „Choď kúpiť dve nožičky klobásky. A keď budú mať vajíčka, vezmi desať.“ Matematik vojde do obchodu: „Dobý deň. Máte vajíčka?“ „Áno,“ povie predavačka. „Tak mi dajte desať nožičiek klobásy.“

7.
Príde nekonečne veľa matematikov do krčmy. Prvý si objedná: „Jedno veľké pivo.” Príde ďalší: „Pol piva.” Potom príde ďalší: „Dám si polovicu z toho, čo mal ten predchádzajúci.” Barman sa pozrie na ostatných a načapuje dve veľké pivá.

8.
Profesor: Koľkokrát môžeme odpočítať 7 od 83 a koľko nám zostane?
Študent: Koľkokrát chcem, vždy mi ostane 76.

9.
Matematik, právnik a doktor sa rozprávajú, či je lepšie mať manželku alebo milenku. Právnik hovorí, že lepšia je milenka, pretože rozvody sú náročné. Doktor hovorí, že lepšia je manželka, rpetože pomáha znižovať stres. Matematik hovorí, že je lepšie mať manželku i milenku – manželka si bude myslieť, že je u milenky, a milenka, že je u manželky. A on si bude môcť v kľude počítať.

10.
Sťažujú sa znaky delenia pri večeri: „Ach, nie, zase zvyšky…“

11.
Ide Jožko s babkou vo vlaku a hovorí jej: „Babka, pozri sa na tú množinu kravičiek, čo sa pasie na lúke.“ „Čo si vymýšľaš, Jožino, aká množina kravičiek? Veď tam žiadne nie sú…,“ odpovie babička. „Ale to je prázdna množina, babka.“

12.
nemám rád faktoriál.
nemám faktoriál rád.
rád nemám faktoriál.
rád faktoriál nemám.
faktoriál nemám rád.
faktoriál rád nemám.

13.
V Poľsku v časoch tuhého socializmu si jeden docent matematiky spočítal, že robotník v lodenici zarobí trikrát viac ako on. A tak si v občianskom preškrtal tituly pred a za menom a šiel pracovať do lodenice.

V lodenici sa mu darilo, moc sa s prácou nepretrhla a dostával 3 x viac ako na škole. Potom lodenica založila večerné školu pre robotníkov, a že kto tam bude chodiť, dostane pridané. Docent sa zapísal a začal chodiť. Hneď prvú hodinu, bác, matematika. Obtiažnosť ako v prvom ročníku na strednej, takže docent len tak pospáva a nedáva pozor. Všimne si ho učiteľ, vyvolá k tabuli a dá mu spočítať obsah kruhu.

Docent začne písať, ale ani za svet si nemôže spomenúť na vzorec pre obsah kruhu, takže sa to rozhodne odvodiť. Napíše si prevod do polárnych súradníc, potom to integruje a vyjde mu mínus pí er na druhú, tak tam stojí a rozmýšľa, kde sa tam vzalo to mínus.

A z posledného radu niekto zašepká: „Otoč interval integrácie …”

ContactUs.com