0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Optimálna dĺžka doučovania

Pri komunikácii s novými klientmi, respektíve s klientmi, ktorí doposiaľ žiadne doučovanie z matematiky, fyziky, chémie či biológie nemali alebo nepotrebovali, často riešime otázku optimálnej dĺžky doučovania. Už pri vybavovaní prvého stretnutia žiaka s doučovateľom je pre nás dôležitá informácia, o akú dĺžku doučovania má klient záujem, aby naši manažéri z Bratislavy či Košíc dokázali čo najviac vyhovieť samotnému klientovi, ale aj pomohli samotnému doučovateľovi lokalizovať a zmanažovať jeho doučovania. Aká dĺžka je teda optimálna? Samozrejme, je to individuálne u konkrétneho žiaka, ale niekoľkoročná prax v tejto oblasti hovorí za seba. Prečítajte si, čo vravia naše skúsenosti.

45 minút
Doučovanie v dĺžke 45 minút majú u nás v Cielene jedine žiaci na prvom stupni základnej školy. V tom prípade je naozaj 45 minút tá dĺžka, ktorú menší žiačik alebo žiačka dokážu zvládnuť a počas ktorej dokáže doučovateľ udržať ich plnú pozornosť. Väčšinou sa v takýchto prípadoch jedná o pomoc/supervising s prípravou do školy a nie doučovanie v klasickom zmysle. Pokiaľ sa u žiaka už na prvom stupni prejavujú nedostatky s pochopením učiva, vtedy býva doučovanie buď dlhšie – zahŕňame doň aj 10 – 15 minútovú prestávku na oddych, alebo intenzívnejšie.
Častokrát však na nás tlačia aj rodičia starších žiakov s tým, že ich dieťa dlhšie nedokáže udržať pozornosť. Vyplýva to aj z faktu, že dĺžka vyučovacej hodiny v škole je práve 45 minút, pričom žiakovi už aj to je extrémne dlho. V tomto prípade si treba uvedomiť, že doučovanie prebieha inak, ako klasická školská hodina, kedy sa učiteľka venuje tridsiatim žiakom naraz. Práve individuálny prístup dokáže udržať žiaka v pozornosti a dlhšie doučovanie a tréning jeho pamäti a vedomostiam určite pomôže a možno očakávať aj reálne výsledky.

60 minút
Odporúčaná dĺžka doučovania pre slabších žiakov na prvom stupni alebo, naopak, lepších žiakov druhého stupňa základnej školy. Táto dĺžka je taký medzistupeň, ktorý dokáže žiakovi alebo jeho rodičovi pomôcť rozhodnúť sa, či žiak potrebuje pravidelné doučovania alebo len jednorazovky pred ústnou odpoveďou či písomkou.

90 minút
Podľa našich skúseností úplne najoptimálnejšia dĺžka doučovania pre žiaka na druhom stupni ZŠ, žiaka, ktorý sa pripravuje na monitor, ale aj stredoškoláka či maturanta. Z našich Cielene štatistík z doučovaní vyplýva, že priemerná dĺžka doučovania z matematiky u žiaka strednej školy je približne 97 minút, čo potvrdzuje naše skúsenosti.

120 minút
Optimálna dĺžka doučovania pre vysokoškolákov, s ktorou dosahujú naši žiaci najlepšie výsledky. Počas 120 minút doučovania týždenne dokážeme prebrať učivo z prednášok a prepočítať príklady z cvičení. Žiaci, ktorí sa začnú pripravovať už v októbri, sú potom pri vynikajúco pripravení na skúšku, a zvyčajne neskončia s E či D-čkami, ale prechádzajú s takými známkami ako A či B.
Dve hodiny vkuse sa nám však osvedčili aj pri žiakoch , ktorým „horí“ pred písomkou, či u tých, ktorí sa pripravujú na prijímacie pohovory na výberové stredné školy a gymnáziá, maturity či prijímacie pohovory na vysoké školy.

>120 minút
Vysokoškoláci pred skúškami. Čo dodať.

ContactUs.com