0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Najpopulárnejšie osemročné gymnáziá v Bratislave podľa našich žiakov

Rozhodli ste sa skúsiť prijímacie pohovory na osemročné gymnázium, ale zatiaľ ste si nevybrali konkrétnu školu, na ktorej by ste chceli stráviť svoje najkrajšie školské roky? Vybrať si môžete dve osemročné gymnáziá, na ktoré v máji absolvujete prijímacie pohovory.

Pri príprave na osemročné gymnáziá, či už individuálne doma s doučovateľom alebo v skupinových prípravných kurzoch, si v Cielene vždy robíme prieskum medzi rodičmi o tom, kam by ich dieťa chcelo ísť. Ako vyzerajú aktuálne výsledky pre bratislavských piatakov hlásiacich sa na osemročné gymnáziá, ktorých aktuálne doučujeme najviac?

1. Gymnázium Jura Hronca (Spojená škola Novohradská)

Gymnázium známe ako bašta pre dobrých matematikov vedie v našom rebríčku a už niekoľko rokov v rade naň pripravujeme najviac žiakov. Veľakrát sa naň hlásia tí žiaci, ktorých rodičia sú absolventmi práve tohto gymnázia.

2. Gymnázium Metodova

Populárne jazykové gymnázium, na ktorom sa dva cudzie jazyky vyučujú už od prímy. V minulom roku skúšalo šťastie na prijímacích pohovoroch celkovo 379 žiakov, pričom brali dve triedy. S hrdosťou môžeme povedať, že minimálne šiesti z našich žiakov na toto osemročné gymnázium napokon aj nastúpili.

3. Gymnázium Laca Novomeského (Gymnázium Tomášikova)

Prvú trojku obľúbených škôl uzatvára Tomášička, kam každoročne pripravujeme tiež niekoľko šikovných piatačikov a piatačiek.

Ďalšie obľúbené gymnáziá (bez poradia)

Gymnázium Grősslingova, Gymnázium Bilíkova, Gymnázium Tilgnerova, Gymnázium Ladislava Sáru, Gymnázium Pankúchova, Gymnázium Jána Papánka (Gymnázium Vazovova), Gymnázium Senec, 1. súkromné gymnázium Bajkalská, ŠMPNDaG Teplická.

Príprava na osemročné gymnáziá

Ak ste si už školu vybrali  a potrebujete pomôcť s prípravou, sme tu pre vás aj na matematiku, aj na slovenčinu. Individuálne doučovanie s doučovateľom na prijímacie pohovory prebieha zvyčajne 1 x týždenne v dĺžke 90 minút na jeden predmet (matematika alebo slovenčina) v termíne podľa vlastného výberu (prispôsobíme sa vám). Čo sa týka skupinových prípravných kurzov, priebežne je možné nastúpiť do kurzov začínajúcich v októbri. Od januára otvárame ďalšie skupinky pre maximálne piatich žiakov.

Termíny prijímacích pohovorov na osemročné gymnáziá

Prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá sa v školskom roku 2016/2017 konajú tradične v dvoch termínoch (rovnakých ako aj prijímacie pohovory na štvorročné gymnáziá) – 9. a 11. mája 2017. Uzávierky prihlášok na osemročné gymnáziá bývajú štandardne koncom marca/ začiatkom apríla.

ContactUs.com