0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Otázky na učiteľov #2: Kto prvý použil symbol rovná sa?

Veľmi predĺžená verzia dnešného symbolu rovnosti (=) bola predstavená v diele The Whetstone of Witte (1557) autora Roberta Recorde-a (1510-1558) z Walesu, ktorý priniesol algebru do Anglicka. Vyjadrenie tohto nového symbolu obhajoval slovami, že žiadne dve veci si nemôžu byť rovnejšie než dve paralelné priamky.

Manuskript z Univerzity v Bologni, ktorý sa datuje medzi rokmi 1550 a 1568, údajne obsahuje rovnaký zápis rovnosti a to nezávisle na práci Roberta Recorde-a.

William Oughtred (1574-1660) bol ďalším významným elementom v následnej popularizácii znamienka rovnosti, ktoré sa opäť objavilo v roku 1618, a to v appendixe anglického prekladu diela Descriptio od autora Johna Napier-a (v ktorom boli prvýkrát popísané logaritmy). Rovnaké matematické piktogramy sa znovu objavili v možno ešte dôležitejšom majstrovskom diele Clavis Mathematicae (1631, Oughtred). Autor v tomto diele experimentoval aj s ďalšími matematickými symbolmi, ktoré používame dodnes (napríklad aj x ako znak násobenia).

Namiesto dnes používaného a nemenného znamienka = používali až do konca osemnásteho storočia matematici rôzne slová alebo skratky (napr. “ae” ako latinské aequalis). Thomas Harriot (1560-1621) používal iný symbol (rovná sa ktoré obsahuje dve zvislé čiary), zatiaľčo iní používali dvojicu vertikálnych čiar ( || ).

Zdroj: numericana.com, jeff560.tripod.com

ContactUs.com