0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Ovládate deviatacku matematiku? #4

Po dlhšej prestávke sme si opäť pre našich čitateľov pripravili veľký test deviatackej matematiky. Mimoriadne aktuálny je hneď z dvoch dôvodov – jeho veľkonočná tematika súvisí s nadchádzajúcimi sviatkami a zároveň je vhodným tréningom pre deviatakov, ktorých o dva týždne čaká Testovanie 9.

Veľkonočná matematika

1. Marek aj v tomto roku musí počas Veľkonočného pondelka vyšibať a obliať svoju staršiu sestru, štvorročnú sesternicu, mamu a babku. Vypočítal, že babku tento rok s úctou k jej veku len „pokropí“ 30 ml vody, sesterničku pokropí tak ako babku, na mamu využije 26 cl ľadovej vody, aby mu náhodou neskrátila vreckové, no a pri sestre si to užije. Minulý rok na sestru použil 7,1 l vody zo studne a tento rok chce množstvo zvýšiť ešte o 4,55 dl. Koľko mililitrov vody minie tento rok Marek?
a) 787,5 ml
b) 7875 ml
c) 7231,5 ml

2. Simona, Saša a Soňa si rozdelili vajíčka, ktoré pred Veľkou nocou vyfúkali a nafarbili, v pomere 4:2:3. Spolu pripravili 36 kraslíc. Koľko kraslíc si odniesla domov Saša?
a) 8
b) 9
c) 2

3. Ujo Jozef si na pletenie korbáčov nachystal 258 rovnako dlhých vŕbových prútikov. Na výrobu jedného korbáča je potrebných 8 prútikov. Najviac koľko korbáčov môže ujo Jozef upliesť z daného množstva?
a) 32
b) 33
c) 30

4. Babkin pes Dunčo je o 4,4 kg ťažší ako králik, ktorého vykŕmila na Veľkú noc. Spolu vážia 16 kg. Koľko váži králik?
a) 5,8 kg
b) 3,6 kg
c) 10,2 kg

5. Na Veľkú noc prídu Lucku vyšibať všetci kamaráti. Minulý rok ich prišlo 10 zo školy a 6 z jazdeckého krúžku. Keďže Lucka v tomto roku nadviazala veľa nových kamarátstiev, teraz očakáva, že ich počet narastie. Koľko kúpačov príde Lucku vyšibať, ak počet kamarátov zo školy stúpne o 40% a počet kamarátov z krúžku o 16,6%?
a) 21
b) 20
c) 5

6. Naša suseda teta Kveta upiekla na Veľkú noc štyri druhy koláčov. Koľko existuje rôznych poradí, v akom ich môže šibačom podávať?
a) 4
b) 24
c) 16

7. Brat matematik v tomto roku vyrobil špeciálne veľkonočné vajíčka v tvare kvádru v dvoch rozmeroch 25x30x60 mm a 5x6x12 cm. Koľkokrát má vajíčko v druhom rozmere väčší objem ako vajíčko v prvom rozmere?
a) 8-krát
b) 125-krát
c) 2-krát

8. Adam vyšibal o 13 ks sladkostí viac ako Tomáš, ale trikrát menej ako Michal, ktorý má obrovskú rodinu. Michal vyšibal 69 ks sladkostí. Koľko sladkostí vyšibal Tomáš?
a) 36
b) 56
c) 10

9. Mama upiekla veľkonočného baránka. Na jeho posypanie použila 43% z balíčka práškového cukru, ktorý vážil 0,25 kg. Koľkými gramami cukru mama posypala barančeka?
a) 0,1075 g
b) 107,5 g
c) 10,75 g

10. V tomto roku pripadla Veľkonočná nedeľa na 5.apríl. V roku 2016 budeme Veľkonočnú nedeľu oslavovať 27.marca, teda o 357 dní. Koľko je to minút?
a) 514 080
b) 8568
c) 30 844 800

Správne odpovede si pozriete tu

1b, 2a, 3a, 4a, 5a, 6b, 7a, 8c , 9b, 10a
ContactUs.com