0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Prípravný kurz na maturitu z matematiky

Žiakom maturitného ročníka strednej školy ponúkame popri individuálnej príprave aj skupinové kurzy prípravy na maturitu z matematiky.

Priebeh vyučovania

Prípravný kurz Maturita z matematiky prebieha v učebni na Štefanovičovej 8 v Bratislave. Naše triedy sú vybavené moderne, pri výučbe využívame interaktívne a didaktické pomôcky, čo zlepšuje kvalitu výučby. Postupujeme systematicky podľa osnov vypracovaných vzdelávacím centrom Cielene so špičkovými odborníkmi a učiteľmi matematiky stredných škôl.

Vytvárame malé skupinky, v ktorých je maximálne 6 žiakov.

Progres žiakov pravidelne sledujeme. Na každej hodine píšeme krátky test s piatimi príkladmi (kombinácia nového a starého učiva). Počas roka preopakujeme všetky učivá a zameriame sa na tie, ktoré žiakom robia najväčšie problémy, a na typické “chytáky”. Popri tom aj trikrát za kurz absolvujú žiaci tréning maturít z matematiky, na ktorom sú vytvorené reálne testovacie podmienky.

Na kurzy je možné dostúpiť aj priebežne po oficiálnom začiatku kurzov.

Štefanovičova 8, Bratislava

1 x týždenne 90 minút intenzívnej výučby

i

Október 2018 - máj 2019

Začíname v týždni po 1. októbri 2018

Cena len 11€ / 90 minút

Termíny

MM.1: Pondelky 18:00 – 19:30 (297€ za celý kurz)

Ako stvorené pre vaše dieťa?

Pridať sa môžete kedykoľvek.
Radi vám pomôžeme.

Kontaktujte nás

Odporúčame skombinovať s:

Príprava na maturitu z angličtiny B1

Príprava na maturitu z angličtiny B2

Hľadali ste niečo iné?

ContactUs.com