0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Prípravný kurz na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka a literatúry

Príprava na osemročné gymnázium zo slovenského jazyka a literatúry

Žiakom piateho ročníka základnej školy ponúkame popri individuálnej príprave aj skupinové kurzy prípravy na prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá zo slovenského jazyka a literatúry.

Priebeh vyučovania

Doučovanie slovenčiny prebieha v učebni na Štefanovičovej 8 v Bratislave. Naše triedy sú vybavené moderne, pri výučbe využívame interaktívne a didaktické pomôcky, čo zlepšuje kvalitu výučby. Postupujeme systematicky podľa osnov vypracovaných vzdelávacím centrom Cielene so špičkovými odborníkmi a učiteľmi základných škôl.

Vytvárame malé skupinky, v ktorých je maximálne 6 žiakov.

V kurze Príprava na osemročné gymnázium zo slovenského jazyka a literatúry progres žiakov pravidelne sledujeme. Na každej hodine píšeme krátky test s troma úlohami (kombinácia nového a starého učiva). Počas roka preopakujeme všetky učivá a zameriame sa na tie, ktoré žiakom robia najväčšie problémy, a na typické “chytáky”. Popri tom aj trikrát za kurz absolvujú žiaci tréning “prijímačiek”, na ktorom sú vytvorené reálne testovacie podmienky.

Na kurzy je možné dostúpiť aj priebežne po oficiálnom začiatku kurzov.

Voľné termíny od januára

SJ5.6: Pondelky 14:30 – 16:00 (165€)

SJ5.7: Utorky 16:15 – 17:45 (176€)

SJ5.8: Stredy 14:30 – 16:00 (165€)

SJ5.9: Piatky 15:45 – 17:15 (165€)

SJ5.10: Soboty 9:00 – 10:30 (165€)

Posledné voľné miesta (kurz začal v októbri)

SJ5.1: Utorky 14:30 – 16:00 (platí sa len alikvotná časť)

SJ5.3: Štvrtky 14:30 – 16:00 (platí sa len alikvotná časť)

SJ5.5: Soboty 10:45 – 12:15 (platí sa len alikvotná časť)

Štefanovičova 8, Bratislava

1 x týždenne 90 minút intenzívnej výučby

i

Október 2018 - máj 2019

Začíname v týždni po 1. októbri 2018

Cena len 11€ / 90 minút

Ako stvorené pre vaše dieťa?

Pridať sa môžete kedykoľvek.
Radi vám pomôžeme.

Kontaktujte nás

Hľadali ste niečo iné?

ContactUs.com