0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Príprava na reparát

Reparát z matematiky, fyziky, chémie, biológie, slovenčiny, angličtiny? S nami ho zvládnete

Venovalo vaše dieťa počas školského roka málo pozornosti vyučovaniu v škole a teraz mu preto hrozí reparát? S našimi doučovateľmi si hroziacu pätorku opravíte.
Príprava na reparát s doučovateľmi agentúry Cielene je zostavená tak, aby sme na jednotlivých hodinách postupne znova prebrali učivo, ktoré už bolo prebraté počas školského (pol)roka. Prácu s učebnicou dopĺňame vlastnými materiálmi a príkladmi, úlohami a cvičeniami vytvorenými na mieru pre potreby konkrétneho žiaka. Samozrejmosťou sú domáce úlohy, ktorými si žiak overí nadobudnuté vedomosti.
Reparáty sa zvyčajne konajú na konci augusta, ale skorší začiatok minimalizuje stres a maximalizuje šancu na dobrý výsledok.

Čo by ste o príprave na reparát mali vedieť?

Príprava je individuálna a zameraná na žiaka

Počet hodín je prispôsobený tempu žiaka

Príprava na reparát prebieha 1 - 5 x týždenne

Odporúčame začať v júli alebo najneskôr na začiatku augusta

Pripravujeme od pondelka do nedele v čase 8:00 - 20:00

Doučovanie prebieha v pohodlí domova

Dĺžka jedného doučovania je 90 minút (18€)

Objednajte si prípravu na reparát do konca júna so zľavou 5%

Chcem zľavu!
ContactUs.com