0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Prípravný kurz na Testovanie 9 a prijímacie pohovory z matematiky

Testovanie 9 z matematiky

Žiakom deviateho ročníka základnej školy ponúkame popri individuálnej príprave aj skupinové kurzy prípravy na Testovanie 9 z matematiky i slovenčiny a prijímacie pohovory na stredné školy.

Priebeh vyučovania

Doučovanie  – príprava na Testovanie 9 z matematiky – prebieha v učebni na Štefanovičovej 8 v Bratislave. Naše triedy sú vybavené moderne, pri výučbe využívame interaktívne a didaktické pomôcky, čo zlepšuje kvalitu výučby. Postupujeme systematicky podľa matematických osnov vypracovaných vzdelávacím centrom Cielene so špičkovými odborníkmi a učiteľmi matematiky základných škôl.

Progres žiakov v matematike na prípravnom kurze pravidelne sledujeme. Na každej hodine píšeme krátky test s pár príkladmi (kombinácia nového a starého učiva). Počas roka preopakujeme všetky učivá matematiky ZŠ a zameriame sa na tie, ktoré žiakom robia najväčšie problémy, a na typické “chytáky”. Popri tom aj trikrát za kurz absolvujú žiaci tréning “monitoru”, na ktorom sú vytvorené reálne testovacie podmienky.

Štefanovičova 8, Bratislava

1 x týždenne 90 minút intenzívnej výučby

i

Október 2018 - máj 2019

Začíname v týždni po 1. októbri 2018

Cena len 11€ / 90 minút

Termíny

M9.1: Stredy 16:15 – 17:45 (286€ za celý kurz)

M9.2: Soboty 10:45 – 12:15 (286€ za celý kurz)

Ako stvorené pre vaše dieťa?

Pridať sa môžete kedykoľvek.
Radi vám pomôžeme.

 

Kontaktujte nás

Odporúčame skombinovať s:

Hľadali ste niečo iné?

ContactUs.com