0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Prípravný kurz na Testovanie 9 a prijímacie pohovory zo slovenského jazyka

Testovanie 9 Slovenský jazyk

Žiakom deviateho ročníka základnej školy ponúkame popri individuálnej príprave aj skupinové kurzy prípravy na Testovanie 9 a prijímacie pohovory na stredné školy zo slovenského jazyka a literatúry.

Priebeh vyučovania

Doučovanie prebieha v učebni na Štefanovičovej 8 v Bratislave. Naše triedy sú vybavené moderne, pri výučbe využívame interaktívne a didaktické pomôcky, čo zlepšuje kvalitu výučby. Postupujeme systematicky podľa osnov vypracovaných vzdelávacím centrom Cielene so špičkovými odborníkmi a učiteľmi základných škôl.

Vytvárame malé skupinky, v ktorých je maximálne 6 žiakov.

Progres žiakov pravidelne sledujeme. Na každej hodine píšeme krátky test s pár úlohami (kombinácia nového a starého učiva). Počas roka preopakujeme všetky učivá a zameriame sa na tie, ktoré žiakom robia najväčšie problémy, a na typické “chytáky”. Popri tom aj trikrát za kurz absolvujú žiaci tréning “monitoru”, na ktorom sú vytvorené reálne testovacie podmienky.

Na kurzy je možné dostúpiť aj priebežne po oficiálnom začiatku kurzov.

Štefanovičova 8, Bratislava

1 x týždenne 90 minút intenzívnej výučby

i

Október 2018 - máj 2019

Začíname v týždni po 1. októbri 2018

Cena len 11€ / 90 minút

Termíny

SJ9.1: Štvrtky 16:15 – 17:45 (297€ za celý kurz)

SJ9.2: Soboty 9:00 – 10:30 (286€ za celý kurz)

Ako stvorené pre vaše dieťa?

Pridať sa môžete kedykoľvek.
Radi vám pomôžeme.

Kontaktujte nás

Odporúčame skombinovať s:

Hľadali ste niečo iné?

ContactUs.com