0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Príprava na osemročné gymnázium – Test I

Príprava do prímy je naštartovaná na plné obrátky a s ňou aj opakovanie na prijímacie pohovory! Vrcholná prijímačková sezóna sa blíži, a preto Vám prinášame jeden z našich testov z matematiky na prijímacie pohovory na osemročné gymnázium.

Čas na vypracovanie: 60 minút.

Inštrukcie: Vyberte správnu odpoveď.

 1. Osem jabĺk váži rovnako ako 6 jabĺk a 350 – gramové závažie. Koľko váži jedno jablko?
  1. 350 g
  2. 35 g
  3. 175 g
  4. 150 g
  5. 20 g
 1. Rímske číslo MDCCCXCVI je:
  1. 196
  2. 1896
  3. 1986
  4. 1894
  5. 1537
 1. Na výlet sa chystá 15 žiakov z triedy 5.B. Spolu treba vyzbierať 180€, ale pani učiteľka zatiaľ vyzbierala len 84€. Koľko žiakov jej ešte nedalo peniaze?
  1. 7
  2. 8
  3. 9
  4. 12
  5. 3
 1. Koľkokrát treba zmenšiť číslo 462, aby sme dostali šesťnásobok čísla 11?
  1. 42
  2. 396
  3. 14
  4. 7
  5. 451
 1. Ak neznáme číslo vynásobíme piatimi, dostaneme štvrtinu čísla 300. Aké je neznáme číslo?
  1. 60
  2. 375
  3. 75
  4. 15
  5. 240
 1. Traja kamaráti majú spolu 29 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o štyri roky?
  1. 33
  2. 41
  3. 37
  4. 116
  5. 58
 1. Na číselnej osi je v strede medzi neznámym číslom a číslom 505 číslo 331. Zistite neznáme číslo.
 1. 174
 2. 175
 3. 157
 4. 418
 5. 209
 1. Vypíšte všetky trojciferné čísla, ktoré majú ciferný súčet 6.
 1. Určte:
 1. najväčšie celé číslo, ktoré po zaokrúhlení na tisícky dáva 7 000
 2. najmenšie celé číslo, ktoré po zaokrúhlení na tisícky dáva 11 000.
 3. najmenšie celé číslo, ktoré po zaokrúhlení na desiatky dáva 130.
 1. Balenie granúl vystačí dvom psom na 30 dní. Koľko dní vydrží to isté balenie granúl šiestim psom?
  1. 12
  2. 15
  3. 10
  4. 90
  5. 5
 1. V súťažnej hre „Zaokrúhlenec vyhrá“ vyhrávajú tie čísla, ktoré po zaokrúhlení na desiatky dávajú Rovnaký výsledok ako po zaokrúhlení na tisícky. Ktoré čísla vyhrali? Táto úloha má viac správnych odpovedí.
  1. 12 997
  2. 651
  3. 14 004
  4. 12 981
  5. 14 994

Inštrukcie: Napíšte celý postup a výsledok. Len výsledok nestačí!

 1. Kocka má hranu 60 cm. Rozrežeme ju na malé kocky s hranou 6 cm. Koľko z nich budeme potrebovať na postavenie kocky s hranou 18 cm?
 1. Na futbalovom turnaji hrali 4 tímy, pričom každý hral s každým práve raz. Koľko zápasov na turnaji prebehlo?
 1. Bazén v tvare obdĺžnika s obvodom 72 m a šírkou 13 m preplával Tomáš päťkrát po dĺžke. Koľko metrov preplával?
 1. Lucka, Samo, Daniel a Teo šli spolu do kina. Napíš všetky možnosti, ako si mohli v kine posadať, ak Lucka chcela sedieť na kresle číslo 1.

 

Test vo formáte PDF si stiahnete tu: Cielene_M5_Priprava do primy_Cvicny test na opakovanie.

Výsledky k testu nájdete tu: Cielene_M5_Priprava do primy_Cvicny test na opakovanie – vysledky.

ContactUs.com