0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Prípravné kurzy v školskom roku 2017/ 2018

Matematika, slovenčina, angličtina

Prípravné kurzy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka na úrovni B1 a B2 na nový školský rok 2017/2018 už v ponuke! Rezervujte si miesto ešte dnes.

V Bratislave organizujeme na pobočke na Štefanovičovej 8 prípravné kurzy na prijímacie pohovory pre osem- a päťročné gymnáziá, Testovanie 9 a prijímacie pohovory na SŠ a maturity z matematiky, slovenského jazyka a angličtiny.

Doučovanie prebieha jedenkrát týždenne v dĺžke 2 x 45 minút + prestávka. Kurzy začínajú v týždni po 2.októbri 2017 a trvajú až do marca (Testovanie 9, písomné maturity, príprava na bilingválne gymnáziá), resp. mája 2018 (prijímacie pohovory na štvor- a osemročné gymnáziá, ústne maturity). Najlepšie je začať v októbri, ale vyučujúci akceptujú aj neskorší nástup.

Pre bližšie informácie kliknite na konkrétny kurz.

NOVÉ: Kurzy od januára 2018

V januári 2018 (začiatok od pondelka 8.1.) otvárame nové termíny skupinových prípravných kurzov na osemročné a bilingválne gymnáziá z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. V prípade záujmu o miesto v prípravnom kurze nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom s údajmi o žiakovi (číslo kurzu, o ktorý máte záujem, meno žiaka, adresa, známky z daného predmetu z posledných dvoch ročníkov a názov škôl, na ktoré sa hlási).

Pre bližšie info kliknite na konkrétny kurz.

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Prípravný kurz na osemročné gymnáziá | M5

5 | Pondelky 13:45 – 15:15
6 | Piatky 14:00 – 15:30
8 | NOVÉ | Piatky 15:45 – 17:15
7 | Soboty 10:45 – 12:15

Prípravný kurz na osemročné gymnáziá | SJ5

5 | Štvrtky 14:30 – 16:00
6 | Piatky 15:45 – 17:15
7 | Soboty 9:00 – 10:30
8 | NOVÉ | Soboty 12:30 – 14:00

Kurzy od októbra 2017

Kurzy začali v týždni po 2.10., ale vyučujúci akceptujú aj neskorší nástup. Pokiaľ kurz nie je preškrtnutý, máme v ňom ešte voľné miesto (maximálny počet žiakov v kurze je 6).
V prípade neskoršieho nástupu na kurz žiak platí iba alikvotnú časť podľa počtu ostávajúcich termínov.

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Prípravný kurz na osemročné gymnáziá | M5

1 | Pondelky 14:30 – 16:00
2 | Stredy 16:15 – 17:45
3 | Piatky 14:00 – 15:30
4 | Soboty 10:45 – 12:15

Prípravný kurz na bilingválne gymnáziá | M8

1 | Utorky 18:00 – 19:30
2 | Štvrtky 16:15 – 17:45

Prípravný kurz na osemročné gymnáziá | SJ5

1 | Pondelky 16:15 – 17:45
2 | Utorky 14:30 – 16:00
3 | Štvrtky 16:15 – 17:45
4 | Soboty 9:00 – 10:30

Prípravný kurz na bilingválne gymnáziá | SJ8

1 | Stredy 14:30 – 16:00
2 | Stredy 16:15 – 17:45
3 | Piatky 17:15 – 18:45

Prípravný kurz na Testovanie 9 | M9

1 | Pondelky 16:15 – 17:45
2 | Stredy 18:00 – 19:30
3 | Soboty 9:00 – 10:30

Prípravný kurz na maturitu | MM

1 | Piatky 15:30 – 17:00

Prípravný kurz na Testovanie 9 | SJ9

1 | Utorky 16:15 – 17:45
2 | Štvrtky 18:00 – 19:30
3 | Soboty 10:45 – 12:15

Prípravný kurz na maturitu | SJM

1 | Pondelky 18:00 – 19:30

Anglický jazyk

R

Prípravný kurz na maturitu B1 | AJM1

1 | Utorky 16:15 – 17:45

R

Prípravný kurz na maturitu B2 | AJM2

1 | Štvrtky 16:15 – 17:45

* V prípade, že ste si nevybrali vyhovujúci termín, kontaktujte nás a určite sa dohodneme na individuálnom termíne doučovania/ prípravného kurzu. Pri troch a viac žiakoch môže kurz prebiehať aj u vás doma alebo vo vami zabezpečenom priestore.

Miesta sa míňajú rýchlo. Máte záujem?

Jasné!
ContactUs.com