0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Prípravné kurzy v školskom roku 2017/ 2018

Matematika, slovenčina, angličtina

Prípravné kurzy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka na úrovni B1 a B2 na nový školský rok 2017/2018 už v ponuke! Rezervujte si miesto ešte dnes.

V Bratislave organizujeme na pobočke na Štefanovičovej 8 prípravné kurzy na prijímacie pohovory pre osem- a päťročné gymnáziá, Testovanie 9 a prijímacie pohovory na SŠ a maturity z matematiky, slovenského jazyka a angličtiny.

Doučovanie prebieha jedenkrát týždenne v dĺžke 2 x 45 minút + prestávka. Kurzy začínajú v týždni po 2.októbri 2017 a trvajú až do marca (Testovanie 9, písomné maturity, príprava na bilingválne gymnáziá), resp. mája 2018 (prijímacie pohovory na štvor- a osemročné gymnáziá, ústne maturity). Najlepšie je začať v októbri, ale vyučujúci akceptujú aj neskorší nástup.

TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: Prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá a stredné školy sú v školskom roku 2017/2018 v dňoch 14. a 17. mája 2018 (pondelok a štvrtok).

Pre bližšie informácie kliknite na konkrétny kurz.

NOVÉ: Kurzy od januára/ februára 2018

V januári 2018 (začiatok od pondelka 8.1.) otvárame nové termíny skupinových prípravných kurzov na osemročné a bilingválne gymnáziá z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. V prípade záujmu o miesto v prípravnom kurze nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom s údajmi o žiakovi (číslo kurzu, o ktorý máte záujem, meno žiaka, adresa, známky z daného predmetu z posledných dvoch ročníkov a názov škôl, na ktoré sa hlási).
Pre veľký záujem otvárame nové kurzy na prijímačky na osemročné gymnáziá aj od februára (začiatok od pondelka 5.2.).

Pre bližšie info kliknite na konkrétny kurz.

Matematika

Intenzívny kurz cez jarné prázdniny | JM5

Prípravný kurz na osemročné gymnáziá z M
5.3. (pondelok) – 9.3. (piatok)
9:00 – 11:00
RIEŠIME LEN TESTY!
(90€ za celý kurz)

Slovenský jazyk a literatúra

Intenzívny kurz cez jarné prázdniny | JSJ5

Prípravný kurz na osemročné gymnáziá zo SJ
5.3. (pondelok) – 9.3. (piatok)
11:15 – 13:15
RIEŠIME LEN TESTY!
(90€ za celý kurz)

Prípravný kurz na osemročné gymnáziá | M5

5 | Pondelky 13:45 – 15:15
10 | NOVÉ od februára | Štvrtky 14:00 – 15:30
6 | Piatky 14:00 – 15:30
8 | Piatky 15:45 – 17:15

7 | Soboty 10:45 – 12:15

Prípravný kurz na osemročné gymnáziá | SJ5

9 | NOVÉ od februára | Utorky 13:45 – 15:15
5 | Štvrtky 14:30 – 16:00
6 | Piatky 15:45 – 17:15
7 | Soboty 9:00 – 10:30
8 | Soboty 12:30 – 14:00

Kurzy od októbra 2017

Kurzy začali v týždni po 2.10., ale vyučujúci akceptujú aj neskorší nástup. Pokiaľ kurz nie je preškrtnutý, máme v ňom ešte voľné miesto (maximálny počet žiakov v kurze je 6).
V prípade neskoršieho nástupu na kurz žiak platí iba alikvotnú časť podľa počtu ostávajúcich termínov.

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Prípravný kurz na osemročné gymnáziá | M5

1 | Pondelky 14:30 – 16:00
2 | Stredy 16:15 – 17:45
3 | Piatky 14:00 – 15:30
4 | Soboty 10:45 – 12:15

Prípravný kurz na bilingválne gymnáziá | M8

1 | Utorky 18:00 – 19:30
2 | Štvrtky 16:15 – 17:45

Prípravný kurz na osemročné gymnáziá | SJ5

1 | Pondelky 16:15 – 17:45
2 | Utorky 14:30 – 16:00
3 | Štvrtky 16:15 – 17:45
4 | Soboty 9:00 – 10:30

Prípravný kurz na bilingválne gymnáziá | SJ8

1 | Stredy 14:30 – 16:00
2 | Stredy 16:15 – 17:45
3 | Piatky 17:15 – 18:45

Prípravný kurz na Testovanie 9 | M9

1 | Pondelky 16:15 – 17:45
2 | Stredy 18:00 – 19:30
3 | Soboty 9:00 – 10:30

Prípravný kurz na maturitu | MM

1 | Piatky 15:30 – 17:00

Prípravný kurz na Testovanie 9 | SJ9

1 | Utorky 16:15 – 17:45
2 | Štvrtky 18:00 – 19:30
3 | Soboty 10:45 – 12:15

Prípravný kurz na maturitu | SJM

1 | Pondelky 18:00 – 19:30

Anglický jazyk

R

Prípravný kurz na maturitu B1 | AJM1

1 | Utorky 16:15 – 17:45

R

Prípravný kurz na maturitu B2 | AJM2

1 | Štvrtky 16:15 – 17:45

* V prípade, že ste si nevybrali vyhovujúci termín, kontaktujte nás a určite sa dohodneme na individuálnom termíne doučovania/ prípravného kurzu. Pri troch a viac žiakoch môže kurz prebiehať aj u vás doma alebo vo vami zabezpečenom priestore.

Miesta sa míňajú rýchlo. Máte záujem?

Jasné!
ContactUs.com