0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Prípravné kurzy v novom školskom roku 2018/2019

Matematika, slovenčina, angličtina

Prípravné kurzy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka na úrovni B1 a B2 na nový školský rok 2018/2019 už v ponuke! Rezervujte si Vaše miesto ešte dnes.

V Bratislave organizujeme na pobočke na Štefanovičovej 8 prípravné kurzy na prijímacie pohovory pre osem- a päťročné gymnáziá, Testovanie 9 a prijímacie pohovory na SŠ a maturity z matematiky, slovenského jazyka a angličtiny.

Príprava z matematiky, slovenčiny a angličtiny prebieha jedenkrát týždenne v dĺžke 2 x 45 minút. Kurzy začínajú v týždni po 1. októbri 2018 (pondelok) a trvajú až do marca (príprava na bilingválne gymnáziá), resp. mája 2019 (Testovanie 9 + prijímacie pohovory na štvor- a osemročné gymnáziá, písomné a ústne maturity).
Neučí sa počas jesenných, vianočných, polročných a jarných prázdnin a v dňoch 1. a 8.5.2019.

TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: Prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá a stredné školy boli v školskom roku 2017/2018 v dňoch 14. a 17. mája 2018 (pondelok a štvrtok).
Termíny na nový školský rok zatiaľ zverejnené nie sú, ale pravdepodobne sa prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá a stredné školy budú konať v týždni po 13. máji 2019.

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo miesto v prípravnom kurze nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom s údajmi o žiakovi (číslo kurzu, o ktorý máte záujem, meno žiaka, adresa, známky z daného predmetu z posledných dvoch ročníkov a názov škôl, na ktoré sa hlási).

NOVÉ! Kurzy začínajúce v januári 2019

Všetky nové kurzy začínajú od utorka 8. januára 2019. Pokiaľ kurz nie je preškrtnutý, máme v ňom ešte voľné miesto (maximálny počet žiakov v kurze je 6).

Cena jednotlivých kurzov závisí od počtu termínov podľa sviatkov a školských prázdnin v aktuálnom školskom roku. V prípade neskoršieho nástupu na kurz žiak platí iba alikvotnú časť podľa počtu ostávajúcich termínov.

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Prípravný kurz na osemročné gymnáziá | M5

6 | Pondelky 16:15 – 17:45
7 | Utorky 14:30 – 16:00
8 | Štvrtky 14:30 – 16:00
9 | Piatky 14:00 – 15:30
10 | Soboty 10:45 – 12:15

(165€ – 176€ za celý kurz)

Prípravný kurz na bilingválne gymnáziá | M8

3 | Stredy 16:15 – 17:45
4 | Stredy 18:00 – 19:30

(121€ za celý kurz)

Prípravný kurz na osemročné gymnáziá | SJ5

6 | Pondelky 14:30 – 16:00
7 | Utorky 16:15 – 17:45
8 | Stredy 14:30 – 16:00
9 | Piatky 15:45 – 17:15
10 | Soboty 9:00 – 10:30

(165€ – 176€ za celý kurz)

Prípravný kurz na bilingválne gymnáziá | SJ8

3 | Pondelky 16:15 – 17:45
4 | Utorky 18:00 – 19:30

(110€ za celý kurz)

Intenzívny kurz cez jarné prázdniny | JM5

Prípravný kurz na osemročné gymnáziá z M
25.2. (pondelok) – 1.3. (piatok)
9:00 – 11:00
RIEŠIME LEN TESTY!

(90€ za celý kurz)

R

Intenzívny kurz cez jarné prázdniny | JM8

Prípravný kurz na bilingválne gymnáziá z M
25.2. (pondelok) – 1.3. (piatok)
11:15 – 13:15
RIEŠIME LEN TESTY!

(90€ za celý kurz)

Intenzívny kurz cez jarné prázdniny | JSJ5

Prípravný kurz na osemročné gymnáziá zo SJ
25.2. (pondelok) – 1.3. (piatok)
11:15 – 13:15
RIEŠIME LEN TESTY!

(90€ za celý kurz)

R

Intenzívny kurz cez jarné prázdniny | JSJ8

Prípravný kurz na bilingválne gymnáziá zo SJ
25.2. (pondelok) – 1.3. (piatok)
9:00 – 11:00
RIEŠIME LEN TESTY!

(90€ za celý kurz)

Kurzy začínajúce v októbri 2018

Kurzy začínajú v týždni po 1. októbri 2018, ale vyučujúci akceptujú aj neskorší nástup. Pokiaľ kurz nie je preškrtnutý, máme v ňom ešte voľné miesto (maximálny počet žiakov v kurze je 6).

Cena jednotlivých kurzov závisí od počtu termínov podľa sviatkov a školských prázdnin v aktuálnom školskom roku. V prípade neskoršieho nástupu na kurz žiak platí iba alikvotnú časť podľa počtu ostávajúcich termínov.

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Prípravný kurz na osemročné gymnáziá | M5

1 | Pondelky 14:30 – 16:00
2 | Stredy 14:30 – 16:00
3 | Štvrtky 16:15 – 17:45
4 | Piatky 14:00 – 15:30
5 | Soboty 9:00 – 10:30

(286€ – 297€ za celý kurz)

Prípravný kurz na bilingválne gymnáziá | M8

1 | Pondelky 16:15 – 17:45
2 | Štvrtky 16:15 – 17:45

(242€ za celý kurz)

Prípravný kurz na osemročné gymnáziá | SJ5

1 | Utorky 14:30 – 16:00
2 | Stredy 16:15 – 17:45
3 | Štvrtky 14:30 – 16:00
4 | Piatky 15:45 – 17:15
5 | Soboty 10:45 – 12:15

(286€ – 308€ za celý kurz)

Prípravný kurz na bilingválne gymnáziá | SJ8

1 | Utorky 16:15 – 17:45
2 | Stredy 16:15 – 17:45

(242€ – 253€ za celý kurz)

Prípravný kurz na Testovanie 9 | M9

1 | Stredy 16:15 – 17:45
2 | Soboty 10:45 – 12:15

(286€ za celý kurz)

Prípravný kurz na maturitu | MM

1 | Pondelky 18:00 – 19:30

(297€ za celý kurz)

Prípravný kurz na Testovanie 9 | SJ9

1 | Štvrtky 16:15 – 17:45
2 | Soboty 9:00 – 10:30

(286€ – 297€ za celý kurz)

Prípravný kurz na maturitu | SJM

1 | Utorky 18:00 – 19:30

(308€ za celý kurz)

Anglický jazyk

R

Prípravný kurz na maturitu B1 | AJM1

1 | Utorky 16:15 – 17:45

(308€ za celý kurz)

R

Prípravný kurz na maturitu B2 | AJM2

1 | Štvrtky 16:15 – 17:45

(297€ za celý kurz)

* V prípade, že ste si nevybrali vyhovujúci termín, kontaktujte nás a určite sa dohodneme na individuálnom termíne doučovania/ prípravného kurzu. Pri troch a viac žiakoch môže kurz prebiehať aj u vás doma alebo vo vami zabezpečenom priestore.

Miesta sa míňajú rýchlo. Máte záujem?

Jasné!
ContactUs.com