0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Prípravný kurz na bilingválne gymnáziá zo slovenského jazyka a literatúry

Žiakom ôsmeho a deviateho ročníka základnej školy ponúkame popri individuálnej príprave aj skupinové kurzy prípravy na prijímacie pohovory na bilingválne gymnáziá zo slovenského jazyka a literatúry.

Priebeh vyučovania

Doučovanie prebieha v učebni na Štefanovičovej 8 v Bratislave. Naše triedy sú vybavené moderne, pri výučbe využívame interaktívne a didaktické pomôcky, čo zlepšuje kvalitu výučby. Postupujeme systematicky podľa osnov vypracovaných vzdelávacím centrom Cielene so špičkovými odborníkmi a učiteľmi základných škôl.

Vytvárame malé skupinky, v ktorých je maximálne 6 žiakov.

Progres žiakov pravidelne sledujeme. Na každej hodine píšeme krátky test s troma úlohami (kombinácia nového a starého učiva). Počas roka preopakujeme všetky učivá a zameriame sa na tie, ktoré žiakom robia najväčšie problémy, a na typické “chytáky”. Popri tom aj trikrát za kurz absolvujú žiaci tréning “prijímačiek”, na ktorom sú vytvorené reálne testovacie podmienky.

Na kurzy je možné dostúpiť aj priebežne po oficiálnom začiatku kurzov.

Štefanovičova 8, Bratislava

1 x týždenne 90 minút intenzívnej výučby

i

Január - marec 2018

Začíname v týždni po 8. januári 2018

Cena len 11€ / 90 minút

Termíny

SJ8.3: Štvrtky 17:00 – 18:30 (110€ za celý kurz)

Ako stvorené pre vaše dieťa?

Pridať sa môžete kedykoľvek.
Radi vám pomôžeme.

Kontaktujte nás

Hľadali ste niečo iné?

ContactUs.com