0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk
Čo vedieť na maturitu z matematiky 1/16: Logika a množiny

Čo vedieť na maturitu z matematiky 1/16: Logika a množiny

Akademický týždeň je pre niektorých maturantov už tento týždeň v plnom prúde, a preto prinášame prehľad požiadaviek k tomu, čo je potrebné na maturitu z matematiky vedieť. Aké pojmy si zopakovať, ktoré vlastnosti a vzťahy pri opakovaní nevynechať a na čo sa teoreticky môže maturitná komisia pri skúšaní pýtať? Začíname základmi matematiky – logikou a množinami. Tí, ktorí sa chystajú na VŠ technického alebo ekonomického smeru – vedzte, že s týmto učivom sa ešte stretnete.   Aké pojmy by ste pri maturite z logiky a množín mali vedieť výrok, axióma, definícia, hypotéza, tvrdenie, pravdivostná hodnota, logické spojky, negácia, konjunkcia, disjunkcia, implikácia, obmena implikácie, obrátená implikácia, ekvivalencia, vyplýva, je ekvivalentné, kvantifikátor (existenčný, všeobecný, aspoň, najviac, práve), priamy a nepriamy dôkaz, dôkaz sporom, množina, prvky množiny, podmnožina, nadmnožina, prienik, zjednotenie a rozdiel množín, Vennove diagramy, disjunktné množiny, prázdna množina, doplnok množiny, konečná a nekonečná množina, počet prvkov množiny. Ktoré vzťahy a vlastnosti by ste mali ovládať implikácia (výrok) A ⇒ B je ekvivalentná s implikáciou (výrokom) B’ ⇒ A’ (výrok z A vyplýva B platí práve vtedy, keď platí výrok z negácie B vyplýva negácia A), výroky A, B sú ekvivalentné, ak platia obe implikácie A ⇒  B, B ⇒ A , negácia konjunkcie (disjunkcie) je disjunkcia (konjunkcia) negácií, implikácia A ⇒  B je nepravdivá práve vtedy, keď je pravdivý výrok A a nepravdivý výrok B, pravdivosť zložených výrokov a negácie („tabuľka pravdivostných hodnôt“), negácia výroku ∀x ∈ M platí V(x) je ∃x ∈ M , pre ktoré neplatí V(x), negácia výroku ∃x ∈ M , pre ktoré platí V(x) je ∀x ∈ M neplatí V(x), A = B práve vtedy, keď súčasne platí A ⊂ B,...
ContactUs.com