0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk
Rozumieme dyslexii – fakty, znaky, známe osobnosti

Rozumieme dyslexii – fakty, znaky, známe osobnosti

Dyslexia = dys (z gréčtiny znamené negáciu alebo nedostatočné fungovanie) + lexia (slová, jazyk, čítanie) Dyslexia je učebná porucha súvisiaca s jazykom. Charakterizuje ju skupina symptómov, ktoré spôsobujú ťažkosti v niektorých oblastiach jazykových zručností, a to najmä pri rozoznávaní slov, čítaní s porozumením alebo plynulom čítaní bez prestávok. Dyslexia sa môže pohybovať v úrovni od miernej až po veľmi ťažkú. Dyslexia ovplyvňuje mozog. Konkrétne ovplyvňuje tú časť mozgu, v ktorej slabiky formujú slová a, naopak, kde sú slová rozložené na slabiky. Učebné poruchy neovplyňujú výškou IQ. Tiež nehovoria o tom, aký inteligentný človek je. Pri učebných poruchách ako napríklad pri dyslexii je pre študenta jednoducho náročnejšie učiť sa rýchlo alebo ľahko. Nie všetci tí, ktorí majú problémy s čítaním, trpia dyslexiou. Problém môže byť v slabom zraku alebo aj nedostatočnom vysvetlení či tréningu. Na strane druhej, všetci dyslektici majú s čítaním nejaký problém. Varovné znaky dyslexie Materská škola – Oneskorený vývin reči – Časté infekcie ucha – Dyslexiou trpí blízky príbuzný – Neustále mýlenie si pravej a ľavej strany – Problém s vymyslením slov, ktoré sa rýmujú – Problém zapamätať si abecedu alebo telefónne čísla – Problém rozoznať, že dve slová začínajú rovnakým písmenom alebo slabikou – napríklad model a motor – Zámena písmen alebo slabík v dlhších slovách – napríklad enkyclopédia namiesto encyklopédia Základná škola – Pretrvávajúce zamieňanie písmen (zrkadlovo, samohlások) a číslic aj po ukončení prvej triedy – Škaredé písanie – Pomalé, ťažkopádne a nepresné čítanie, príp. dvojité čítanie (najprv samo potichu a až potom nahlas) – Vynechávanie alebo zlé prečítanie predložiek a zámen, prešmykovanie slabík – Extrémny problém s vyslovovaním slov – Zlé hláskovanie alebo slabikovanie...
Tipy na úspešné zvládnutie reparátu

Tipy na úspešné zvládnutie reparátu

Záver školského roka možno nevyšiel podľa vašich predstáv a v závere sa vám hroziacu päťku z matematiky či slovenčiny nepodarilo opraviť. Žiaci zo základných a stredných škôl, ktorí neprešli troma a viacerými predmetmi, musia opakovať ročník. Potrebné vedomosti by si tak mali lepši osvojiť. Tí, ktorým sa „pošťastilo“ a majú na vysvedčení jednu alebo dve päťky, majú nárok na opravný termín, známy ako reparát. Známku je možné zlepšiť si najviac o dva stupne – na „dobrý“.   Tipy na prípravu Začnite hneď. Nehovorte si, že najprv si užijete prázdniny a učiť sa budete až potom. Dá sa predsa aj učiť, aj si trošku užívať. Navyše, nespraviť reparát, zoznamovať sa s novými spolužiakmi a učiť sa ešte raz to isté z iných predmetov nie je med lízať. Požičajte si zošity od svedomitej spolužiačky. Ak vám hrozí reparát, znamená to, že vaše poznámky asi neboli úplne stopercentné a mohlo by v nich kadečo chýbať. Vytvorte si rozvrh. Neoplatí sa snažiť sa umučiť učením v jeden deň a ďalší týždeň sa z toho spamätávať. Dve hodinky samostatnej prípravy denne by mali úplne stačiť, najmä pri predmetoch, kde sa jednoducho naučíte všetko. Tam, kde sú potrebné aj predchádzajúce vedomosti, môžete zistiť, že s učivom sa musíte vrátiť napríklad do šiestej triedy – napríklad pri lineárnych lomených rovniciach a úprave výrazov. Nájdite si doučovanie. „Bifľovacie“ predmety ako dejepis či geografia s najväčšou pravdepodobnosťou zvládnete aj sami, na tie technické ako matematika, fyzika či chémia odporúčame doučovanie. Skúste okruh svojich známych alebo nás: www.cielene.sk. Vyberte si správne miesto. Či už je to v izbe, v kuchyni pri stole alebo na slniečku na dvore. Zbytočne sa...
ContactUs.com