0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Webstránky, ktoré využijete pri štúdiu chémie

Chémii sa počas svojho základo- či stredoškoského štúdia nevyhne žiaden študent. Niektorými ospevovaná, inými zatracovaná chémia v sebe nesie prvky viacerých oblastí – matematiky, biológie, fyziky, čo robí jej štúdium naozajstnou výzvou. U nás v Cielene najčastejšie doučujeme chémiu žiakov ôsmych ročníkov základnej školy, prvákov na gymnáziách a v neposlednom rade maturantov pripravujúcich sa na štúdium medicíny.

Aj na našich doučovaniach využívame rôzne webstránky, ktoré učivo chémie zjednodušia, rozumne vysvetlia alebo obrazne naučia. Z nášho zoznamu si naozaj vyberú všetky úrovne.

Chemsis

Jednoduchá stránka s prehľadným a jednoduchým spracovaním základov chémie, učiva k anorganike a kovom. Snímka2

Odkaz: http://www.chemsis.szm.com

Chemgeneration

Táto webstránka vznikla ako reakcia na Rok chémie vyhlásený Unescom v roku 2011. Je určená na propagáciu predmetu chémia prostredníctvom bohatého multimediálneho obsahu, ilustrácií, malých hier či webových aplikácií.

Snímka3

Odkaz: http://www.chemgeneration.com/sk/index.php

Chembalancer – vyrovnávanie rovníc

Užitočná webstránka je určená pre žiakov, ktorí sa učia vyrovnávať chemické rovnice po prvýkrát. Prehľadný systém – hoci v anglickom jazyku – s grafickým znázornením.

Snímka4

Odkaz: http://funbasedlearning.com/chemistry/chemBalancer/default.htm

Školský informačný servis – Chémia

Prehľadná, hoci staršia stránka s rôznymi užitočnými informáciami k učivu chémie a v neposlednom rade zaujímavými linkami na rôzne experimenty.

Snímka1

Odkaz: http://kekule.science.upjs.sk/chemia/

Chemsketch

Chemsketch je demo verziou programu, pomocou ktorého nakreslíte krásne vzorce nielen organických zlúčenín, priestorové molekuly, či laboratórne aparatúry potrebné do labákov. Pre akademické potreby je stiahnutie programu bezplatné. Vynikajúce aj pre chemikov – laikov!

Snímka5

Odkaz: http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/

Interaktívna periodická tabuľka

Po kliknutí na chemický prvok sa o ňom dočítate základné informácie, ale napríklad aj štipky histórie či nájdete zaujímavé videá. Stránka je v angličtine a je k dispozícii na stiahnutie pre Apple aj Andoid ako aplikácia.

Snímka6

Odkaz: http://www.rsc.org/periodic-table

PTtable – dynamická periodická tabuľka

Dynamická periodická tabuľka, ktorá vykresľuje napríklad aj orbitály a je priamo prelinkovaná s inými užitočnými webstránkami v oblasti chémie. A čo je skvelé, je v slovenčine.

Snímka7

Odkaz: http://www.ptable.com/?lang=sk

Cieľové požiadavky pre maturantov z chémie

Táto stránka síce nie je zaujímavá interaktívnym obsahom, ale pre maturantov z chémie je užitočnou pomôckou pri spracovaní maturitných otázok či celkovej pripíprave na prijímacie pohovory na VŠ.

Odkaz: http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/cp_chemia_2013_2014.pdf

Máte nejaké dobré tipy aj vy?

ContactUs.com